Majoren

Soldaten og politikeren Helge Adam Møller er i fuld gang med forberedelserne til kommunalvalget. Også på sin fødselsdag den 6. november.

Helge Adam Møller har i Forsvaret gennemgået den benhårde jægeruddannelse og uddannelsen som kampsvømmer, og sin fritfaldsuddannelse fik han ved 10. Special Forces, De Grønne Baretter, i USA.
Læs mere
Fold sammen

Helge Adam Møller har været med fra begyndelsen.

»Jeg blev meldt ind i Konservativ Ungdom den dag, jeg blev født. Min far, Adam Møller, havde været formand for KU i København i begyndelsen af besættelsen, og han meldte mig ind uden at oplyse min alder - og uden at spørge mig,« oplyser Helge Adam Møller. »Så nu har jeg været medlem i næsten 75 år.«

Helge Adam Møller har både som soldat og politiker været en ildsjæl med klassiske, konservative værdier.

Hans far, Adam Møller, var blevet sekondløjtnant fra Hærens Officersskole 1937 og efter angrebet på den danske hær under Besættelsen var han i 1943 blevet chef for 1. bataljon, afsnit 6 i modstandsbevægelsen i København og var også tilknyttet Frit Danmarks tjenestemandsgrupper. Og begge hans forældre og hans søster Eva sad i Folketinget i flere år.

I forsvaret gennemgik unge Helge Adam den benhårde jægeruddannelse og uddannelsen som kampsvømmer, og sin fritfaldsuddannelse fik han ved 10. Special Forces, De Grønne Baretter, i USA.

Han blev valgt til Folketinget i 1984, og befandt sig flere gange i begivenhedernes centrum under de konservative magtkampe i 1990erne - de kunne både være ideologiske og personlige, i hvert fald uforsonlige og ødelæggende - og to gange påtog han sig opgaven som gruppeformand, eller som »fredsbevarende styrke,« som han selv kaldte det.

Helge Adam Møller meddelte 23. marts 2011, at han af helbredsmæssige årsager ikke ville genopstille ved næste valg. Den præcise dia-gnose har han aldrig oplyst. Det opfattede han som privat, men lige før valgudskrivelsen i 2011 fortrød han og var derfor alligevel kandidat ved folketingsvalget. Dog uden at det lykkedes. Han var desuden borgmesterkandidat til kommunalvalget i Næstved i 2013.

»Ved sidste byrådsvalg gik vi konservative, med mig som borgmesterkandidat, fra en til tre mandater. Nu satser vi/jeg på, at anden gang er lykkens gang,« fortæller han.

Helge Adam Møller er fremdeles et konkurrencemenneske med passion for golf, hvilket har indbragt ham flere europamesterskaber.

»Jeg er fortsat meget glad for sport. Løb, badminton og racercykling, men golf er min hobby nr. 1. I løbet af de seneste seks år er jeg fire gange blevet europamester i den årlige golfturnering for europæiske ministre og parlamentsmedlemmer - også forhenværende. Sejrene var i Prag, Lissabon, Berlin og Slovakiet. Normalt deltager 12-14 lande.«

Helge Adam Møller er far til to døtre på henholdsvis 21 og 23 år. Den yngste, Asta, studerer i Glasgow og Klara på Københavns Universitet.

I anledning af af Helge Adam Møllers halvrunde dag afholdes reception 6. november kl. 15-17 i Herlufholm Hallens restaurant i Næstved.

»Før receptionen deltager jeg i et tre timers økonomiudvalgsmøde, og om aftenen er der lige - fra 19-21 - et valgmøde i Fuglebjerg. Man skulle jo nødigt kede sig på sin fødselsdag. Så familiemiddagen begynder først klokken 21.18.«