Landhusmoderen på Langeland

Forfatteren Bodil Steensen-Leth måtte anonymisere sig for at få sin første bog udgivet. Siden har navnet garanteret læseværdig litteratur og klassiske koncerter på højt niveau.

Foto: Heidi Lundsgaard
Læs mere
Fold sammen

Al begyndelse er svær - også for en forfatter-in-spe. List måtte der til, da Bodil Steensen-Leth ville prøve sit talent af, uden at der blev skelet til den adelige baggrund. Så hun sendte fra herregården på Langeland manuskriptet til sit opus ét til forlaget Vindrose med sit pigenavn Bodil Jørgensen som afsender. Og hvad skete?

»Jo, forlæggeren Erik Vang Jensen, der var lige så meget stalinist som jeg konservativ koldkriger, ringede mig op og sagde, at han kunne forstå, at jeg boede på Langeland. Det bekræftede jeg. Nå, men så kender De sikkert Bodil Steensen-Leth? Næh, hvem er hun? ...har aldrig hørt om hende. Når De ikke skriver, hvad laver De så? Jeg er landhusmor…!

Senere afslørede jeg min lille løgn, og Erik Vang Jensen tilgav mig med et: Godt, at du ikke skrev dit rigtige navn, så havde vi end ikke åbnet kuverten!«

Det lille intermezzo fortalt med smil og lune lige før landhusmoderen – og forfatteren og koncertarrangøren – passerer de 70 år 12. januar og kan se tilbage på en lang række udgivelser forfattet på det langelandske herresæde Steensgaard 27 km nord for Rudkøbing.

Bogen »Pandæmonion og andre fortællinger« blev antaget, udgivet og skamrost af anmelderne.

Mange bøger er fulgt og modtaget med fornøjelse og også med lidt hug. Sådan er det jo.

Forlægger og forfatter blev gode venner, og han tog hendes minder fra tiden på Svendborg Gymnasium med i en antologi, hvor hun afslørede »et indædt had« til flere af sine lærere fra mellemskolen og gymnasiet, som hun kunne ønske at stille for en domstol, anklaget for »stupide, ondsindede handlinger over for sagesløse elever«.

Lektor Blomme fandtes altså også på Fyn.

Anmelderne kunne lide de følgende bøger, hvor hun med indlevelsesevne beskrev kvindeskæbner fra alle samfundslag. Fra »Jomfru Fanny«, den sønderjyske legende og seerske, til »Prinsesse af blodet« om dronning Caroline Mathilde, som faldt for Struensee og gav forlæg til filmen herom.

I et andet omtalt værk, »Fem år i Berlin«, skildrede hun i romanform svigerfaren Steensen-Leths tid som diplomat i Nazityskland, inden han blev ambassadør i London.

Forfatteren er kun den ene side af fødselaren. Hun stod i høj grad bag sin mand, godsejer, kammerherre og hofjægermester Vincens Steensen-Leths imponerende række af klassiske sommerkoncerter i egnens smukke landsbykirker, især Stoense, og den har hun fortsat efter hans død 2009. Nu i samarbejde med datteren Charlotte og den pendlende svigersøn, Thomas Bernt Henriksen (økonomiredaktør på Børsen), der bor på hovedsædet med deres to børn, Carl Frederik på 12 og Arendse på ti, mens mormor har residens i inspektørboligen.

Første koncert skulle i 1977 markere, at Steensgaard havde været i slægtens eje i 400 år – dansk rekord i ubrudt familieeje. Og det er jo fortsat – begge dele. Folk er kommet langvejs fra, fordi familien altid har haft næse for gryende talenter og engageret dem før alle andre, uden at det koster kassen. Når de er steget til tinderne, beder familien dem komme igen – og af taknemmelighed gør de det år efter år uden stjernehonorar.

Det gør livet værd at leve. Men vanskeligere uden cigaretter.

»Jeg indførte med gode venners hjælp totalt rygestop 7. november efter at have røget masser af cigaretter, siden jeg var 15. Nu bapper jeg på en E-cigaret, dét er ikke sjovt.

Men heldigvis har jeg min gode sorte labrador, Saki, vi traver en time hver dag, inden jeg sætter mig til tasterne i to timer og arbejder med næste bog.«Der handler om?

»Dét siger jeg ikke – jeg er overtroisk!«

Morgendagen markeres udenøs med gode venner.