Kulturen er hendes liv

Godt to år fik Grethe Rostbøll som kulturminister i Poul Schlüters regering. Men også efterfølgende har kulturen, både på lokalt og internationalt plan, fyldt godt op i hendes tilværelse. 30. maj fylder hun 75 år.

Grethe Rostbøll, fhv. kulturminister, fylder 75 år. Foto: Steen Brogaard Fold sammen
Læs mere

Det vakte ikke udelt begejstring i den konservative folketingsgruppe, da statsminister Poul Schlüter i 1990 hentede den 49-årige højskoleforstander, magister, litteraturanmelder og formand for Modersmål Selskabet, Grethe Rostbøll, ind som ny kulturminister. Dels gav det murren i krogene, at hun blev hentet ind udefra, dels var hendes fortid i Folkebevægelsen mod EF, som hun stillede op for i 1979, men siden tog afstand fra, årsag til en vis skepsis.

Men Grethe Rostbøll brændte for kulturen.

»Jeg er kulturminister med stort K. Kunst er hele mit liv,« sagde hun i et tiltrædelsesinterview i Berlingske.

Hun var ikke mindst opmærksom på kulturens vanskelige vilkår under en borgerlig regering og satte det som et erklæret mål at skaffe flere penge til området. Hun tog også fat på en omstrukturering og modernisering af selve ministeriet og de større kulturinstitutioner. Det var bl.a. i hendes ministertid, at Det Kongelige Teaters ledelse blev ændret, og der blev udpeget en bestyrelse for teatret.

Kulturudvalgsformand på Frederiksberg

To år og en måned blev det til på posten, inden regeringen blev fældet af Tamilsagen. Men Grethe Rostbøll var ikke færdig med hverken kultur eller politik.

I 1996-98 var hun medlem af Folketinget, og 1993-2010 sad hun i Frederiksberg Kommunalbestyrelse, heraf 16 år som formand for kulturudvalget. Fra 2002 og de næste knap ti år sad hun som formand for Center for Kultur og Udvikling, CKU, hvis formål er at skabe kulturelt samarbejde mellem Danmark og udviklingslandene, hun har siddet i bestyrelsen for Dansk–Egyptisk Dialoginstitut i Cairo og været formand for det litterære udvalg i Statens Kunstfond, hvor hun bl.a. har kæmpet for at få dansk litteratur oversat til arabisk. Som dansk viceformand i Sasakawa fonden har hun desuden i mange år støttet udbredelsen af dansk kultur i Japan.

Efter ministertiden gennemførte Grethe Rostbøll et teologistudium som privatist og udgav i 1994 bogen »Værdier i krise«. Hun har også skrevet en bog om sin ministertid, flere bøger om Karen Blixen og senest, i 2015, »Lord Byron, en europæisk frihedshelt«. Lige nu forbereder hun et større værk om Karen Blixen.

Rostbøll er et selskabsmenneske, der gerne inviterer på mad og livlig diskussion i sit hyggelige hjem på Frederiksberg, hvor hun også med jævne mellemrum samler gamle ministerkolleger fra Det Konservative Folkeparti. På fødselsdagen er der åbent hus kl. 16-18 i Ludvigsminde, Allegade 22, Frederiksberg.