Hun kommer vidt omkring

70 år: Kunstneren Vibeke Mencke Nielsen har lagt et stort arbejde i institutionerne.

Vibeke Mencke Nielsens kunst kan for tiden ses på en storartet udstilling på Faaborg Museum. Fo: Jo Selsing. Fold sammen
Læs mere

Maleren og grafikeren, tidligere professor ved Kunstakademiet, Vibeke Mencke Nielsen, hører til blandt de stille eksistenser i dansk kunst.

En fin, ofte meget lyrisk kunstner. Med teknikken i orden og en motivisk optagethed af hverdagslivet, af udsnittet, af småtingene, af naturen, af mennesket, det mindste og det største, der kan minde om, at hun på Kunstakademiet i slutningen af 1950erne og begyndelsen af 1960erne gik hos blandt andre Søren Hjorth Nielsen. Det er de nære ting, hun beskriver, mens hun søger den rytmiske bevægelse i billedet, undersøger forholdet mellem lys og skygge, arbejder med klangmulighederne i gråtonernes rigt nuancerede verden. Det kan være fascinerende at iagttage, hvor vidt omkring, Vibeke Mencke kan komme på én og samme udstilling, undertiden naturalistisk, undertiden abstrakt, uden at hun opleves som adspredt eller effektsøgende.

Sideløbende med sit kunstneriske virke, der blev indledt ved debuten på Charlottenborgs Forårsudstilling i 1964, har Vibeke Mencke Nielsen lagt et endog meget stort arbejde i dansk kunstlivs institutioner. I Akademiraadet. På Charlottenborg. For flere museer og udstillingssteder. Som medlem af Kulturministeriets udvalg for kirkekunst. Vibeke Mencke Nielsen har desuden været professor på Det Kgl. Danske Kunstakademi, hvor hun, ikke unaturligt, ledede Grafisk Skole, ligesom hun har beklædt posten som præsident for Akademiet. Og alt det med en stilfærdig disciplineret alvor.

Vibeke Mencke Nielsen hører som antydet til blandt de stille talenter, der ikke finder det påkrævet at henlede opmærksomheden på egen person, når det nu er sagen, der er vigtig. Kunsten. Arbejdet for kunstens institutioner. Helt upåagtet har indsatsen på den anden side naturligvis heller ikke været. Hun er repræsenteret på adskillige museer og i vigtige samlinger.

Hun har modtaget en række hædersbevisninger. Eckersberg Medaillen, Statens Kunstfond, Villiam Michaelsens legat, Ole Haslunds fond, i hvis bestyrelse hun i dag sidder. Derudover mange legater, påfaldende mange af dem, der er opkaldt efter kunstnere, og som derfor ofte har stor symbolsk betydning. Henry Heerups legat, for eksempel, Anne Marie Telmányis og Anna Klint Sørensens.

Frem til årsskiftet viser Vibeke Mencke Nielsen en storartet udstilling på Faaborg Museum og fra 5. april til 1. juni på Vejle Kunstmuseum.