Formidler af Danmarks oldtid

Nekrolog. Museumsinspektør, dr. phil., Jørgen Jensen, er død, 71 år.

Jørgen Jensen var en flittig skribent og hans fire store bind om Danmarks Oldtid blev af alle anmeldere rost i høje toner. Bogværket affødte en række litterære priser for sit høje faglige indhold – og sit klare og afvekslende sprog. Fold sammen
Læs mere
Foto: Jan Jørgensen

Jørgen Jensen var kendt som en eminent museumsformidler og forfatter til både videnskabelige og populære værker om dansk arkæologi. Han blev mag.art. i forhistorisk arkæologi 1963 (modtog Københavns Universitets guldmedalje 1962), og var amanuensis ved Københavns Universitet 1965-72. Han blev derefter ansat som museumsinspektør ved Nationalmuseet, Danmarks Oldtid, hvor han forblev til sin pensionering 2003. På Nationalmuseet fik han til opgave at varetage nyopstillingen af den permanente udstilling om Danmarks Oldtid fra 1972 og frem. Ved at skabe en moderne, populært formidlet præsentation af samlingerne banede han nye veje inden for museumsformidlingen. Jørgen Jensen stod endvidere bag den 25. Europaråds-udstilling »Guder og helte i bronzealderen« på Nationalmuseet i 1998–1999. En udstilling som senere blev vist i Bonn, Paris og Athen.

Som forsker bidrog Jørgen Jensen især med arbejder om bronzealderen, især dens senere del, som er udgangspunkt for disputatsen Fra Bronze- til Jernalder (1997). Men han har også ydet bidrag til arkæologiens grundlæggende teori og metode med arbejder om samfundets udvikling i forhistorisk tid, bl.a. beskrevet i Oldtidens samfund. Tiden indtil år 800. Dansk social historie I (1979) og i The Prehistory of Denmark (London 1982, 2. udg. 1992). Han var fra 1989 medlem af Det Kgl. Danske Videnskabernes Selskab.

Stort forfatterskab
Det er som forfatter til velskrevne oversigtsværker om Danmarks oldtid, at Jørgen Jensen blev kendt i den brede offentlighed. Han skrev Bronzealderen 1-2, Sesams Danmarkshistorie (1979, ny udg. 2001), Nordens Guld (1982), Gyldendal og Politikens Danmarkshistorie bd. 1 (1988, ny udg. 2002) og Manden i kisten. Hvad bronzealderens gravhøje gemte (1998). Hans produktion omfatter desuden væsentlige bøger om arkæologiens pionerer: Thomsens Museum (1992) om Nationalmuseets ældste historie, og senest Et archæologisk Vikingetog. J. J. A. Worsaaes rejse til England, Skotland og Irland 1846-47 (2007).

Hans mest betydningsfulde indsats er oversigtsværket Danmarks Oldtid 1-4, udgivet af Gyldendal (2001-04). Med stort overblik og i en engageret fortællestil formidler han her fortiden til nutidens publikum. For sin sproglige fremstilling har værket vakt stor opmærksomhed og anerkendelse. Det er blevet betegnet som ’en af de største præstationer i dansk historieskrivning’.

Jørgen Jensen har i sin karriere modtaget flere betydelige priser for både sin videnskabelige og sin populariserende virksomhed: Erik Westerby-Prisen 1991, Søren Gyldendal-Prisen 1992, Carl Jacobsens Museumslegat 1993, og for værket Danmarks Oldtid: Svend Bergsøes Fonds Formidlingspris 2002, Weekendavisens store Litteraturpris 2004, H.O. Lange-Prisen 2005, Amalienborgprisen 2005, Gad Rausings pris för framstående humanistisk forskargärning 2005. I 2004 blev Danmarks Oldtid udnævnt til årets historiske bog af Dansk historisk Fællesråd og i 2005 til årets bog af Weekendavisens læsere.

I sine sidste år var Jørgen Jensen plaget af tiltagende sygdom. På trods af det skrev han videre på sin produktion. Med hans død har vi mistet en højt skattet forsker, formidler og kollega, hvis indsats og energi var bemærkelsesværdig.

Jørgen Jensen blev født 30. juli 1936 og døde 2. marts 2008.