Først vagthund – så oprydder

Henrik Bjerre-Nielsen havde ansvaret for at holde øje med bankerne op til finanskrisen, og efterfølgende har han ryddet op i sektoren som direktør i Finansiel Stabilitet.

Foto: Liselotte Sabroe. Arkivfoto: Liselotte Sabroe
Læs mere
Fold sammen

Det meste af Henrik Bjerre-Nielsens professionelle liv har været med fokus på finanssektoren. I mange år var han vagthund over for bankerne som direktør i Finanstilsynet, indtil han blev ramt af et alvorligt hjertetilfælde, hvorefter han skiftede til et oprydningsjob i Finansiel Stabilitet. 1. april fylder han 60 år.

Karrieren begyndte i fagbevægelsen, hvor Henrik Bjerre-Nielsen først var økonomisk konsulent og siden blev afdelingsdirektør i LO. Som repræsentant for LO i forretningsudvalgene i ATP og LD medvirkede han til, at LO-medlemmerne blev omfattet af arbejdsmarkedspensioner.

I 1994 blev han udnævnt til vicedirektør i IFU og IØ, som sammen med danske virksomheder foretog investeringer i udviklingslande samt lande i Øst- og Centraleuropa, inden han i 1996 blev direktør for Finanstilsynet.

Her havde han blandt andet fokus på modernisering af regulering og tilsyn med de finansielle virksomheder. Henrik Bjerre-Nielsen og tilsynet blev i årene inden finanskrisen klar over, at bankerne havde ret store reserver, og da det blev opfattet som en lidt for kreativ måde at udskyde skat på, blev bankerne tvunget til at udbetale dele af reserverne.

Desværre betød det også, at bankerne havde mindre at stå imod med i årene efter, hvor først Roskilde Bank i august 2008 og sidenhen en længere række pengeinstitutter gik konkurs.

Det var nu ikke dette, der medførte Henrik Bjerre-Nielsens afgang fra Finanstilsynet. Det var i stedet et hjertestop under en løbetur i september 2008. For Bjerre-Nielsen var det held i uheld, at det skete under det årlige DHL-løb, der blev afholdt i Fælledparken i København lige ved siden af Rigshospitalet, og dermed fik han hurtig hjælp.

Han valgte efterfølgende at forlade Finanstilsynet for i november 2008 at blive adm. direktør i Finansiel Stabilitet – det nyoprettede statslige selskab, der skulle rydde op i banksektoren i og efter kriseårene.

Her har han nu i godt seks år stået i spidsen for en organisation, der blandt andet har overtaget og afviklet 12 nødlidende banker. I samme periode har Finansiel Stabilitet gennemgået først en meget hastig vækst og efterfølgende hastig afvikling. Oprydningen er ved at være slut, og Henrik Bjerre-Nielsen kan fremover rette fokus på opbygning af en permanent afviklingsmyndighed.

Fødselaren er gift med Charlotte Fuglsang, der er forstander på Reden, et være- og rådgivningssted for kvinder i misbrug og prostitution. Parret har tre børn og foreløbig ét barnebarn. Helbredet holdes ved lige med en daglig løbetur, mens fritiden gerne tilbringes på jagt på Møn, hvor Henrik Bjerre-Nielsen og hans to søskende har hver sit hus.