EUs varme fortaler

Christel Schaldemose, frem-trædende socialde-mokratisk medlem af Europa-Parlamentet, har allerede besluttet at genopstille til valget i 2019.

EU-parlamentsmedlem Christel Schaldemose fylder 50 år fredag 4. august 2017. Foto: Kasper Palsnov/Scanpix Fold sammen
Læs mere

 

Christel Schaldemose har besluttet sig for at stille op igen til næste valg til Europa-Parlamentet i 2019. Hun er en varm tilhænger af det europæiske samarbejde, men »efter ti år i Europa-Parlamentet har jeg også set for meget af det, der ikke virker godt nok. EU-samarbejdet har i den grad brug for en hovedrengøring. På nogle områder mener jeg, at det skal forstærkes, på andre områder skal kompetencer overlades til medlemslandene. Men skal vi løse de store udfordringer som både Danmark og Europa står over for, er der brug for et stærkt samarbejde om klima, tæmning af globaliseringen og stop for skattely og skatteunddragelse«.

Nu bliver medlem af Europa-Parlamentet for Socialdemokraterne, cand.mag. Christel Schaldemose, Frederiksberg, 50 år 4. august.

Christel Schaldemose kommer fra Fyn. Hun er barn af ufaglærte forældre og nummer 3 i søskendeflok på fire. Da forældrene blev arbejdsløse flyttede familien nogle år til Sverige, hvor hun gik i skole i tre år.

Sit politiske standpunkt fik hun med tiden fra sin far, der var socialdemokrat. Hun blev selv formand for elevrådet på sin skole, Søndersøskolen. I gymnasietiden var hun aktiv i DSU. En årrække var hun medlem af hovedbestyrelsen og formand for DSU Fyn.

Christel Schaldemose er cand.mag. i historie fra Syddansk Universitet i Odense. 1992 blev hun amtskonsulent i AOF, fra 1994 forbundskonsulent. 2001-2006 var hun sekretariatsleder for Dansk Folkeoplysnings Samråd.

Først i 1997 blev hun folketingskandidat i 6. kreds, Østerbro, og ved valget i 1998 var hun 230 stemmer fra at blive valgt til Folketinget. 2003 skiftede hun fokus og blev kandidat til Europa-Parlamentsvalget. I 2004 blev hun førstesuppleant, og da Henrik Dam Kristensen 2006 nedlagde sit mandat for at blive partisekretær for Socialdemokratiet, kom hun ind.

Da hun afløste Henrik Dam Kristensen, overtog hun samtidig hans pladser i Kulturudvalget og Udvalget for det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse.

Christel Schaldemose udsendte 2008 en rapport om Europa-Parlamentets holdning til onlinegambling. Betænkningen opfordrer medlemslandene til at indføre bedre kontrol af aldersgrænserne på online-spillesteder og til at yde en ekstra indsats over for ludomani. Betænkningen blev stemt igennem med stort flertal - 544 for.

Christel Schaldemose fik sit eget mandat ved valget 7. juni 2009, hvor hun blev valgt som nummer 2 af de fire socialdemokrater med 43.855 personlige stemmer. I Europa-Parlamentet har hun primært beskæftiget sig med indre marked, forbrugerspørgsmål, fødevarer, folkesundhed og miljø. Senest har hun været med i særudvalget om dieselgate-sagen.

Christel Schaldemose har været blandt de største fortalere for et forbud mod importen og handel med sælskind og sælskindsprodukter. Forbuddet blev vedtaget i Europa-Parlamentet 5. april 2009 efter en mediestorm omkring bestialske jagtmetoder i sælskindsindustrien. Forbuddet indeholdt en særlig inuit-undtagelse, der tillader inuitter i Canada og Grønland at jage sæler.

Christel Schaldemose er gift med Ib Lindstrøm og parret har tre sønner på hhv. 20, 17 og 14 år. Dagen fejres med familien, hjemme og derefter går turen til Island.