Et hjerte for kunsten

75 i dag. Arkitektur og bygningskunst er en stor del af Sys Hartmanns liv.

Miljøet og kunsten - og mest det sidste - har fyldt meget i Sys Hartmanns hidtidige arbejde.

Da hun i 1975 blev færdig som kunsthistoriker, havde hun allerede store erfaringer inden for feltet som ansat, bl.a. på Københavns Universitets Institut for Kunsthistorie og Kunstakademiets samling af arkitekturtegninger.

Umiddelbart kunne det derfor synes overraskende, at hun valgte Fredningsstyrelsen og Miljøministeriet, men det har den naturlige forklaring, at man der også tager sig af fredede huse, og noget af det arbejde ledede Sys Hartmann med engagement og smidighed.

Fra stillingen som kontorchef i Miljøministeriet blev Sys i 1992 hentet til posten som hovedredaktør af den udgave af Weilbachs Kunstnerleksikon, som kun få havde troet nogensinde ville udkomme.

I årevis var oplysninger blevet samlet og systematiseret, men heller ikke meget mere, indtil Sys Hartmann gik i gang og fik udgivet det meget nyttige leksikon over landets arkitekter og billedkunstnere, der dog har den store svaghed, at det ikke har været muligt at rejse midler til at ajourføre det elektronisk. Sin viden har Sys Hartmann også formidlet i bøger. Hun har været medarbejder ved Gyldendals Egnsbeskrivelser og skrevet »50 palæer og landsteder«, »Byens Huse i Danmarks Arkitektur« og femte bind af »København - før, nu, aldrig«. Hun har desuden været medarbejder ved det fornemme tidsskrift, »Architectura«. Såvel på grund af sit arbejde i Miljøministeriet som sit store engagement i det hele taget har hun haft en række poster i blandt meget andet Europarådets komité for den europæiske arkitekturarv og samme råds ekspertgruppe vedrørende bevaring af moderne arkitektur. Hun har endvidere lagt et solidt fagligt arbejde i Selskabet for Arkitekturhistorie. Blandt hædersbevisninger kan nævnes Nykredits Fonds Pris samt rejse- og arbejdslegater fra Ny Carlsbergfondet.