En mand med vid horisont

70 år Povl Ulrik Skifter var som direktør for B&O forud for sin tid.

Povl Ulrik Skifter, direktør, cand.merc., Struer, var i mange år koncerndirektør hos Bang & Olufsen (1975-92) og efter den ændrede struktur tillige koncerndirektør i Bang & Olufsen Holding A/S 1990-92.

Han kom til giganten i Struer 1972, og efter kun tre år blev han medlem af direktionen.

Povl Ulrik Skifter nåede lige at få afstemningen om Maarstricht-traktaten med som koncerndirektør for B&O og håbede på et ja ud fra devisen om, at virksomheden i hans øjne var en europæisk virksomhed langt mere end en dansk.

»Vi har danske rødder, men vores horisont er blevet udvidet. For ti-femten år siden fór alle rundt i verden og viftede med Dannebrog og sagde dansk design. Men det danske er ikke noget i sig selv. Bærekraften er selve produktet,« sagde han forud for selve afstemningen til Berlingske Tidende.

Det blev som bekendt et nej, og selv om både landet og underholdningselektronikfabrikken i Struer overlevede, var Povl U. Skifter forud for sin tid, idet den strategi, han dengang lagde for B&O, siden – under navnet public diplomacy – er gjort til grundpillen i Udenrigsministeriets diplomatiske indsats .

Han var i mange år censor ved Aalborg Universitet og har været et meget flittigt bestyrelsesmedlem, bl.a. for flere B&O-datterselskaber i ind- og udland, i Radiobranchens Kreditforening 1974-91, Cheminova Holding A/S fra 1989, formand for Commercial Gruppen 1993-95 samt formand for Atlas Industries A/S 1994-96. I år trådte han ud af bestyrelserne for Cheminova A/S og Auriga Industries A/S, men sidder stadig med ved bordet i bestyrelserne for Nellemann & Drewswn ApS, Vilh. Nellemann Handelsselskab (formand), Britannia Invest og Toms Gruppen.