Den store passion

Bibelens fortællinger og antikkens mytologi er blandt hovedmotiverne hos maleren og grafikeren Arne Haugen Sørensen. I dag fylder han 85 år.

Den selvlærte og anerkendte maler Arne Haugen Sørensen er især berømt for sine bibelske billeder. Foto: Henning Bagger/Scanpix 2017. Fold sammen
Læs mere

Den sidste nadver og Judaskysset. Korsfæstelsen, Nedtagningen og Opstandelsen. Mødet påskedag mellem Jesus og et par af disciplene på vejen til den lille by, Emmaus, hvor(ved) troens mirakel bliver nagelfast.

Menneskets forhold til tilværelsens største spørgsmål er et gennemgående motiv i Arne Haugen Sørensens billeder.

Smukt og grusomt møder - som i livet - hinanden i Arne Haugen Sørensens på samme tid modsætningsfyldte og dekorative malerier. I sine halvt figurative, halvt abstrakte billeder med ofte pågående farver gennemspiller Arne Haugen Sørensen igen og igen mareridtsagtige scener af overgreb mennesker imellem, ligesom han gør motivisk brug af det rige materiale, der ligger i de klassiske myter som for eksempel historien om Leda og svanen.

Opslagsværker betoner gerne den biografiske forklaring på Arne Haugen Sørensens misantropiske livssyn, som det navnlig tidligere er kommet til udtryk i hans billeder. Han og broderen, billedhuggeren Jørgen Haugen Sørensen, havde en hård barndom præget af afsavn, og som en reaktion begyndte Arne Haugen Sørensen at tegne. I 1950 rejste han til Paris, hvor han dels ernærede sig ved småjobs og dels kom i kontakt med andre, der arbejdede med kunst og ikke mindst med grafik. Allerede på dette tidspunkt var temaerne religiøse og motiverne udsprunget af social indignation - og bag de abstrakte former anes figurer og et behov for fortælling.

Gennem de følgende tiår vokser behovet for at arbejde med figuration i maleriet hos Arne Haugen Sørensen - og det resulterer i scenerier præget af vold og voldtægt, af en oplevelse af mennesket som et dyr og tilværelsen som en slagmark. I sine senere værker har religiøse motiver - i særlig grad korsfæstelses- og opstandelsesscener - vundet frem, og de synes at rumme elementer af håb og frelse. Også vandringsmanden er en figur, Arne Haugen Sørensen har arbejdet med med bemærkelsesværdige resultater.

Han er - bortset fra studier i radering og litografi - autodidakt. Arne Haugen Sørensen er repræsenteret på praktisk taget alle landets museer, han har løst talrige udsmykningsopgaver for ikke mindst den danske folkekirke, og han har modtaget adskillige hædersbevisninger i ind- og udland. Blandt dem Thorvaldsen Medaljen som er den højeste udmærkelse, Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster kan tildele en billedkunstner.