Den rette mand på posten

Bent Lexners første tid som rabbiner var ikke let. Den jødiske menighed anså ham for at være en letvægter, men han overraskede alle og har i fire årtier været en afgørende vigtig person for menigheden.

Bent Lexner er fortsat aktiv i det jødiske samfund og spillede ikke mindst en afgørende rolle i forbindelse med terrorangrebet i 2015. Foto: Jens Nørgaard Larsen/Scanpix. Fold sammen
Læs mere

En af grundene til, at det gik så godt for jøderne i Danmark var, at de fra 1700-tallets slutning havde rabbinere, der ikke alene var store personligheder og fremragende lærde, men også at de forstod det danske samfund og nødvendigheden af, at jøderne blev loyale og nyttige samfundsborgere.

Bent Lexners vej til rabbinerembedet var lidt usædvanlig. Han blev uddannet som speditør og aftjente sin værnepligt i den danske hær.

Han var involveret i jødisk ungdomsarbejde, og først derefter tog han en rabbineruddannelse i Israel og blev ansat som rabbiner i København.

Det var på ingen måde nogen let ansættelse, for det jødiske samfund satte overliggeren højt og anså den nye rabbiner for at være en letvægter.

Lydhør og tolerant

Men Lexner overraskede alle, for han fyldte rabbinerskoene ud og blev en afgørende vigtig person for menigheden de næste 40 år. Han viste sig lydhør og tolerant i de fleste sager, selv om tålmodigheden til tider blev sat på hård prøve.

Menigheden består af jøder fra hele verden med forskellige holdninger til både politik og religion, og at favne og repræsentere alle var en udfordring. Men Lexner viste sig i stand til at tale med alle og nå kompromisser med de fleste.

Da den karismatiske overrabbiner Bent Melchior gik af i 1996, blev Lexner det naturlige valg som ny overrabbiner, og han viste i den fase, at han også mestrede opgaven at repræsentere det jødiske samfund i det store danske samfund på bedste måde.

Virket som rabbiner var og er en vandring fra det ene stridspunkt til det andet. Snart var det religiøs slagtning, så omskærelse af drengebørn og dernæst de evindelige debatter om Israel, der krævede, at også overrabbineren gav udtryk for sin mening i medier og over for almindelige danskere.

Terror mod menigheden

Man kan læse om alle disse stridspunkter i Bent Lexners biografi »Det gælder dit liv«, som udkom i 2015 og blev skrevet sammen med journalist Anne-Lise Bjerager. Symptomatisk var den fine biografi ikke koncentreret om Lexners eget liv, men om den jødiske menigheds dramatiske historie og om jødedommens holdninger.

Centralt i bogen stod det første kapitel om terroren mod den jødiske menighed i februar 2015. På det tidspunkt var Bent Lexner gået af som overrabbiner og havde overladt embedet til Bent Melchiors barnebarn, Yair Melchior, men Bent Lexner var stadig aktiv, og det var ham, der den dag ved selvsyn oplevede tragedien ved synagogen, tog samtalen med den dræbte Dan Uzans forældre og udtalte sig til dansk og udenlandsk presse.

I spørgsmål om den jødiske religion og hvordan man skal praktisere jødedommens mange bud og traditioner, har Bent Lexner valgt en diplomatisk mellemvej mellem traditionalisme og fornyelse, men på en række punkter har han været modstander af for meget fornyelse.

Kritik af kongehuset

Med sin store energi og beslutningsevne har Bent Lexner været en af forudsætningerne for, at det jødiske samfund på trods af svære tider og terrorisme i de seneste årtier har haft en storhedstid med et kulturelt overskud og mængder af aktiviteter.

Bent Lexner har desuden i årtier haft sit virke på den jødiske skole Carolineskolen og mange elever har nydt godt af hans engagement og gode humør.

Han kan dog også skrue bissen på, som da han i biografien kritiserer kongehuset for ikke at udtrykke tilstrækkelig sympati efter terrorangrebet i 2015.

Han er stadig aktiv i det jødiske samfund, deltager trofast i gudstjenesterne i synagogen og viser også derved sin samhørighed med den menighed, som han arbejdede for.

Bent Lexner blev gift i 1969 med cand pharm. Merete f. Metz, der som rabbinerhustru var en uundværlig støtte i rabbinergerningen. Deres tre børn og ni børnebørn er bosat i Israel.

Og så skal det nævnes, at Bent Lexner har en pragtfuld mor, Esther, som ukueligt og generøst har arbejdet for den jødiske menighed i en menneskealder.