Den nye Gud i den gamle kirke

Vartov-præsten Niels Grønkjær udfordrer og inspirerer med sine ord om, at kristendom ikke blot er tro, men også fornuft – i et velsignet samliv med Ida Jessen.

En altid glad Niels Grønkjær midt i sit virkefelt ved foden af Grundtvigstatuen i Grønnegården i Vartov. Foto: Henning Nielsen
Læs mere
Fold sammen

Der var nok dem, der troede, at det var en impulsiv afstikker, da den teologiske tænker og forsker dr.theol. Niels Grønkjær - 60 år 23. april - forlod sin elskede universitetsverden i Aarhus og blev grundtvigsk valgmenighedspræst i København for Vartov Kirke og Immanuelskirken på Frederiksberg.

Men nu har han slået rod på tiende år i hovedstaden og har om nogen fået sat gang i den kirkelige debat. Både som forkynder af evangelierne i de to kirker og som forfatter, hvor han som discipel af de berømte teologer P.G. Lindhardt og Johannes Sløk har markeret sig stærkt ved at forene det intellektuelle med præstegerningen.

Man anede, hvor det bar hen, fordi han før sin tiltrædelse indledte en kronik i denne avis således:

»Gud er ikke, hvad han har været. I hvert fald ikke, hvis man skal tro sognepræsten i Taarbæk, Thorkild Grosbøll. Men sådan set heller ikke, hvis man skal tro Gud himself. Det er der imidlertid ikke mange, der vil eller tør tro. Deraf balladen. Balladen om, hvad kristendommen er for noget. Og balladen om, hvad den betyder for vores civilisation og kultur. Det er en herlig debat. For en gangs skyld drejer det sig ikke om præsters overdrevne alkoholmisbrug eller Kirkeministeriets tumpede forvaltning. Men om noget afgørende.«

Dette afgørende forstærkedes og detaljeredes i bogen »Den nye Gud«, som skabte teologisk stormvejr landet over, fordi somme mente, at han ville afskaffe Gud. Aldeles ikke, siger han. Kristendom er for Grønkjær ikke alene tro, men også fornuft.

Søgningen er stor til hans gudstjenester og studiekredse, fordi han er så optaget af dagens samfund og kan sætte udfordringerne i perspektiv med sin store viden fra fag- og skønlitteraturen. Og han savner ikke sit gamle embede efter institutmassakren i det jyske.

Grønkjær er også et festmenneske, når lejligheden byder sig. Og så må man meget gerne snakke fodbold, for hans passion er stadig AGF, og sammen med biskoppen i Aarhus, Kjeld Holm, har han ofte siddet på tribunen og heppet på de »hvije å sårte«.

Pt. er der dog noget, Niels Grønkjær er endnu mere glad for. For et par år siden traf han under et møde om salmer i Immanuelskirken forfatteren Ida Jessen. Hun havde just skrevet sin glemmebog om en smertefuld skilsmisse, »Ramt af ingenting«. De blev kærester og er nu ægtefolk i embedsboligen på andensalen i Vartov, hvor de grundtvigske vægge sandsynligvis emmer af Korintherbrevets højsang om, at »størst af alt er kærligheden«. Den deler han også med sine tre voksne børn fra et tidligere ægteskab.

En rund fødselsdag i Vartov går ikke stille af sig. Under den beåndede titel »Den nye Gud i den gamle kirke« holdes i morgen kl. 13-16 en åben festforelæsning i kirken i Løngangsstræde, hvor bl.a. Thorkild Grosbøll og Kjeld Holm vil belyse Niels Grønkjærs virke. Og der er vin i glassene ved receptionen bagefter.