Den kendte stemme i debatten om forbrydelse og straf

Juristen og debattøren Eva Smith kan se tilbage på en travl karriere og et privatliv, hvor det er blevet til seks børn, to papbørn og et væld af børnebørn.

Dr.jur. Eva Smith. Foto: NIels Ahlmann Olesen/Scanpix 2017 Fold sammen
Læs mere
Foto: NIels Ahlmann Olesen

Hun har sagt sin mening, hun har sagt den tit, og hun har altid haft noget at have den i.

Gennem årene har 75 års-fødselaren, juraprofessor emerita Eva Smith, ofte og gerne deltaget i såvel den retspolitiske som den samfundspolitiske debat, og selv om hendes synspunkter er blevet anfægtet, står der stor respekt om hendes faglighed. En faglighed, der blev grundlagt med jurastudierne på Københavns Universitet (KU) i 1970erne, forstærket med et lektorat og en doktordisputats i 1980erne og cementeret i 1990, da hun blev udnævnt til den første kvindelige professor i retsvidenskab på KU.

Eva Smith har bl.a. været formand for Det kriminalpræventive Råd. Hun er et kendt ansigt og en kendt stemme i offentligheden. Ikke mindst debatten om, hvordan et samfund straffer, forebygger og håndterer kriminalitet, optager hende. Nogle vil måske opfatte hende som en såkaldt slapper, altså at hun udviser for stor forståelse for kriminelle og ikke forstår sig på den almindelige retsfølelse. For andre vidner det om hendes indsigt i retssystemet og retsstaten, hvad der virker og ikke virker i forbindelse med forbrydelse og straf, at stadigt hårdere straffe hverken gavner gerningsmænd eller ofre.

At hun har været aktiv i debatten fremgår af en optælling i artikeldatabasen Infomedia foretaget i Berlingske i 2014. Hele 4.740 gange havde hun siden udnævnelsen til professor i 1990 været nævnt i en artikel i et dansk medie.

Ofte er hun gået i rette med politikerne og magthaverne. I Berlingske har hun i et interview fortalt, hvordan hun »ikke kan lade være med at tvivle på, om politikerne tolker borgernes ønske om straf rigtigt«:

»F.eks. er det typisk sådan, at domsmænd er mildere end de juridiske dommere. Når de ser en anklaget, forsvinder det abstrakte og teoretiske omkring straf, og de ser et rigtigt menneske for sig i retssalen... Der er ingen dokumentation for, at hårdere straffe har en gavnlig effekt. Se bare på USA. Der findes ikke et land, der straffer hårdere, men amerikanerne har jo en langt højere kriminalitet.«

Eva Smith har ikke alene et travlt liv fagligt, hun har – og har haft – nok at se til med seks egne børn, to papbørn og et væld af børnebørn.

»Jeg har aldrig opfattet mig selv som en karrierekvinde. Jeg har haft travlt, men jeg har altid haft tid til de ting, jeg gerne ville, og børnene har været en del af min kalender,« har hun forklaret i et portrætinterview i Berlingske:

»Arbejde og børn har fyldt vores liv (med manden Ole Asmussen, red.), og derfor har vi måttet vælge en masse ting fra.«

I samme artikel fremgår det, hvordan hendes livssyn har præget opdragelsen af børnene: »Jeg har altid talt med dem om, at det var vigtigt at hjælpe de svage i klassen og tage de mobbedes parti.«

Eva Smith er datter af den socialdemokratiske politiker og minister i flere omgange, Hans Erling Hækkerup (1907-1974), og kontorchef Marchen Elisabeth Friis-Skotte (1909-1958), mens hendes onkel var et andet af de socialdemokratiske koryfæer fra dengang, Per Hækkerup (1915-1979).