Den engagerede herre på Gyldensteen

Frants Bernstorff-Gyldensteen, veluddannet og forandringsparat erhvervsmand - og den sidste lensgreve. 24. juli fylder han 60 år.

Lensgreve Frants Bernstorff-Gyldensteen.   Foto: Anne Mette Kleis-Kristoffersen Fold sammen
Læs mere

Historiens hjul kan ikke standses, men man kan leve med det. Godt endda. Frants Bernstorff-Gyldensteen har som erhvervs- og organisationsmand samt politiker forstået at navigere gennem årtierne uden brug af titlerne kammerherre, hofjægermester og lensgreve og glansen af de adelsrettigheder, der forsvandt med Grundloven af 1849.

24. juli fylder han 60 med en stadig aktiv forandringsparathed hjemme på godset Gyldensteen på Nordfyn samt i formandsstolen på det internationalt orienterede milliardforetagende, Hedeselskabet i Viborg.

Her gælder stadig det mytologiske »Hvad udad tabes, skal indad vindes« og det har godsejeren selv erfaret hjemme på godset, når historien eksekveres i tidsåndens lys:

I 1870 inddæmmede hans forfædre en god del af det nordfynske vadehav til landbrugsareal.

I 1960erne hjalp Hedeselskabet med at dræne og afvande området med store pumper.

Og i år blev havet igen lukket ind i det inddæmmede, efter at Aage V. Jensens Fond havde købt de 612 hektar af godsejeren for at genskabe et vigtigt naturområde til gavn for fugleliv og almenheden.

»Og bemærk – i alle tre faser var der fuld opbakning fra det omgivende samfund,« siger godsejeren.

Som frilandsgartner af de helt store dyrker godsejeren løg, broccoli, pyntegrønt og traditionelle afgrøder på det knap 2.000 hektar store gods, han arvede efter sin far. I øvrigt som den sidste Bernstorff med titlen lensgreve. Med lensafløsningsloven i 1919 besluttedes, at titlen kun måtte bestå i tre generationer.

Næste generation, den 13. i lige linje på Gyldensteen, er godt på vej i et glidende generationsskift.

»Peter er kommet med i bestyrelsen med en MBA fra CBS i bagagen oven på uddannelsen som kaospilot.«

Frits Bernstorff ved, hvad en god og alsidig uddannelse er værd. Højdepunktet var gymnasietiden på United World College i Wales. Her skal også ydes samfundstjeneste, og det gjorde han som påmønstret skolens redningsbåd med sejlads langs de klippefyldte kyster med undersøiske skær. En god træning til voksenlivet. Så blev det Niels Brock, befalingsmand i Livgarden, HD og en MBA fra Stanford.

Han blev gift med amerikanske Victoria, som han havde truffet i USA, hvor de boede sammen, indtil de overtog Gyldensteen i 1984, og efter nogen overvejelse flyttede ind i selve den pragtfulde hovedbygning. En selvpålagt forpligtelse til at føre en kulturarv videre. Der arbejdes med flere muligheder for en fremtidig mere rationel udnyttelse.

Med ånden fra Wales i sindet gjorde Bernstorff sig som kommunalpolitiker i Bogense, hvor han i den ellers så faste S-borg blev konservativ borgmester i otte år og forandrede mangt og meget.

»Enhver bør gå ind i politik i en periode eller to som en efteruddannelse i livets spørgsmål.«

Lensgrevinden er med i godsets hverdag, men var i et par år af og til udearbejdende som hofdame for kronprinsesse Mary.

Et nyt kapitel i Bernstorffs liv blev det mangeårige engagement i Det Danske Hedeselskab. Siden 2007 som bestyrelsesformand med yderligere konsolidering og kommercialisering af foretagendet. Indtil for nylig sad han i bestyrelsen for Mærsk Olie og Gas. Og så med hjertet involveret i aktiviteter via støttegrupper til United World Colleges.

Nye veje skal betrædes, også på fødselsdagen, fortæller fødselaren fra Edinburgh. Her samler han og Victoria - sammen med deres nyerhvervede cockerspaniel Duke - familien med sønnerne Peter og Eric og svigerdatteren Sara. Sammen er de inviteret på travetur og øhop på de skotske Hebrider. Det smager af Skye Boat Song, unik natur og historie, idet øerne engang blev behersket af norske vikinger.

Officielt markeres dagen først 30. september, da Hedeselskabet holder reception for formanden.