Bulldozeren i Élyséepalæet

Stabschef, fagminister, premier-minister, overborgmester og præsident. Jacques Chirac har været en del af fransk politik i en menneskealder.

Foto: SEBASTIEN NOGIER

I december 2011 kunne Berlingske og andre medier berette, at den tidligere franske præsident Jacques Chirac var blevet idømt to års betinget fængsel.

Han var kendt skyldig i korruption og underslæb i et sagskompleks, som rakte tilbage til hans tid som overborgmester i Paris.

Chirac var valgt for Frankrigs store gaullistiske parti, og anklagerne gik på aflønning af partifunktionærer ved hjælp af rent formelle jobs i byens administration.

Retssagen stod som en trist afslutning på en succesfuld politisk karriere, der havde strakt sig over årtier.

Det varede en tid, inden den unge Jacques Chirac fik indstillet kompasnålen. Efter at have aftjent sin værnepligt under kolonikrigen i Algeriet begyndte han på den prestigefulde École Nationale d’Administration. Her blev han politisk vakt og var en overgang medlem af kommunistpartiet, men inspireret af den karismatiske general de Gaulle endte han i 1962 som stabschef for dennes premierminister, Georges Pompideau.

Chirac blev kendt for at få tingene fra hånden, og Pompideau kaldte ham »min bulldozer« – et øgenavn, der skulle klæbe til Chirac. På chefens opfordring stillede han op til Nationalforsamlingen, og under Pompideaus efterfølger i Élyséepalæet, Valéry Giscard d’Estaing, blev Chirac premierminister.

På det tidspunkt, i 1974, var Chirac som 41-årig selve sindbilledet på les jeunes loups – de unge ulve i fransk politik, og det var ikke alle i det borgerlige Frankrig, der så med lige milde øjne på opkomlingen. Det kom til et brud med Giscard, og den unge ulv fortsatte fra 1977 som overborgmester i Paris.

Her opbyggede han i sin 18 år lange embedsperiode en magtbase og skærpede sin selvstændige politiske profil. Han deltog stadig i landspolitik, men altid med fast base i hovedstadens Hôtel-de-Ville.

Karrieren kulminerede i årene 1995-2007, da Chirac sad som præsident i Frankrig. De fleste danskere kan formentlig huske, at han kort efter sin indsættelse genoptog atomprøvesprængningerne i Fransk Polynesien og dermed påkaldte sig international fordømmelse.

Som præsident forsøgte Chirac med vekslende held at modernisere det franske samfund, og han plejede de tætte forbindelser til Tyskland og kanslerne Helmut Kohl og Gerhard Schröder, selv om han undlod at følge sidstnævntes gennemgribende reformer af arbejdsmarkedet.

Jacques Chirac var med i så mange forestillinger, at folk følte lettelse, da han trådte ned af scenen som 75-årig. Siden har han været ramt af en nostalgisk bølge og har som pensionist paradoksalt nok været mere populær end nogensinde.

Man husker rørt, at han var oprigtigt interesseret i fransk landbrug – og mindst lige så interesseret i franske kvinder. Og man mindes hans ofte meget frimodige sprog om folk, som var mindre franske. På vej ud af Élyséepalæet sagde han således om briterne, at »man ikke kan stole på folk, der har så rædsomt et køkken.«