Bliv klogere på dig selv

Aktuelt portræt. Sognepræsten Pia Søltoft har nu for tredje gang gjort sig bemærket med en bog om sit yndlingsemne, »Kierkegaards kabinet«, og kunsten at blive klogere på sig selv.

10NAVPIA-S-LTOFT03-163105.jpg
Pia Søltofts yndlingsemne er filosoffen, Søren Kierkegaard.
Læs mere
Fold sammen

For Pia Søltoft er det Kierkegaard forever.

Hun (født 1963) er ph.d., cand.theol., forfatter og sognepræst i Marmorkirken, for kort tid siden udkom hendes »Kierkegaards kabinet. En nutidig introduktion«. Tidligere har hun udgivet »Kierkegaard og kærlighedens skikkelser« (2014) og »Kunsten at vælge sig selv. Om Kierkegaard, coaching og lederskab« (2015).

Pia Søltoft er på moderne dansk en både sej og klog kone. Hun har beskæftiget sig med Kierkegaard det meste af sit professionelle liv og været ansat på Københavns Universitet, hvor hun har forsket og undervist. I forbindelse med en nedskæring for ikke så længe siden, blev hun fyret og Kierkegaard-forskningen i Danmark kraftigt nedskåret.

Derefter blev Pia Søltoft ansat som præst ved Marmorkirken, hvor hun bruger sit talent for formidling samtidig med, at hun har sit eget firma, »Coaching-Kirkegaard«, hvor hun holder kurser og taler i private firmaer og institutioner - naturligvis med udgangspunkt i Kierkegaard.

»Kierkegaards kabinet« udkom for ikke så længe siden, på Søren Kierkegaards fødselsdag, og den er en nutidig introduktion til den store, danske filosof og tager fat om hans tanker i et moderne perspektiv. Vi skal læse Kierkegaard for at blive klogere på os selv, insisterer Pia Søltoft, for han har nemlig meget at sige os mennesker her i 2017.

»Man behøver ikke at have noget forhåndskendskab til Kierkegaard,« har hun sagt om sin bog. »Bogen er en nutidig introduktion, der falder i otte kapitler. 1. kapitel, Politispionen, beskriver Kierkegaard selv og den metode, han anvender. De følgende kapitler omhandler mennesket, angsten, guden, samvittigheden, fortvivlelsen, troen, håbet, kærligheden og øjeblikket. Her bliver du introduceret til Kierkegaards syn på de fænomener, de enkelte kapitler handler om. Jeg inddrager også andre tænkeres syn på de forskellige fænomener, og det hele sættes ind i en nutidig kontekst, så det bliver forståeligt og vedkommende – også i 2017. Og måske kommer du til at stille dig selv en række spørgsmål som: Hvorfor bruger vi ordet ’samvittighed’ så lidt i dag? ’Kan vi leve uden troen på en mening og sammenhæng?’, ’Og hvad vil det egentlig sige at håbe?’«

Om Kierkegaard og hans relevans i dag, har Pia Søltoft sagt: »Kierkegaard har en ganske særlig evne til at iagttage og beskrive nogle almenmenneskelige forhold, som altid forbliver de samme. Han er grundlæggende interesseret i spørgsmålet: ’Hvad er et menneske?’ Og i den forbindelse er han særligt interesseret i alle de fænomener, der ikke kan måles og vejes, bevises og forklares.«

Hun siger bl.a. videre: »Intet af det, Kierkegaard har skrevet, har han skrevet, for at man skulle blive klogere på Kierkegaard, men udelukkende for at hans læsere skulle blive klogere på sig selv. Han taler selv om sine værker som en slags spejle, hvor læseren skal spejle sig selv og opdage sider, hun eller han ikke havde set før, og måske blive i stand til at ændre, udvikle eller blot overtage disse sider som sine egne. Kierkegaard har aldrig tænkt sit forfatterskab som et filosofisk system, der skulle undervises i i skolen eller på universiteterne. Men som livsvisdom, som den enkelte læser skal tage til sig og blive klogere på tilværelsen og sig selv.«