Har Jack White endelig tabt sutten?

AOK
Musik

På »Fear of the Dawn« lyder Jack White som en excentriker, der er fanget i sit eget hurlumhejhus. Indgang på eget ansvar.