Millioner af pensionskunder undgår dobbelt beskatning

Folketinget kommer pensionsbranchen i møde og vil genoverveje centrale dele af en ny lov, der kunne betyde, at 2,5 millioner danske pensionskunder bliver dobbeltbeskattet.

Det oprindelige lovforslag om pensionsbeskatning lagde ellers op til, at kundeejede pensionsselskaber fremover vil blive beskattet to gange af udbytter fra udenlandske aktier.

Lovforslaget har fået store pensionsselskaber som PFA og PensionDanmark på barrikaderne, og PFAs administrerende direktør Henrik Heideby har tidligere fremhævet, at 2,5 millioner danske pensionskunder risikerede at skulle betale udbytteskat to gange.

Hidtil har skatteminister Kristian Jensen (V) understreget, at loven var nødvendigt i dens nuværende form. Nu har folketingets skatteudvalg imidlertid slået fast, at der er et problem, der skal løses inden den nye lov træder i kraft 1. januar 2010.

»Vi er meget tilfredse med, at flertallet anerkender, at der er et problem, der skal løses. Vi så dog helst, at man ville finde en løsning med det samme. Men når man ikke ønsker det, er vi glade for, at politikerne vil løse problemet senest i 2009,« siger Henrik Heideby til Business.dk.

Ifølge Henrik Heideby ville det oprindelige lovforslag koste alene PFAs og PensionDanmarks medlemmer to milliarder kroner over de næste 25 år. Problemet er, at lovforlaget vil fjerne muligheden for at modregne udenlandsk skat af udbytte fra udenlandske aktier i den hjemlige skat.

De bankejede pensionsselskaber kan under alle omstændigheder trække udbytteskatten fra i andre dele af koncernen, men den mulighed har pensionskasser og kundeejede selskaber typisk ikke.

PensionDanmark har ligesom PFA svært ved at få armene ned oven på de nye signaler fra Folketingets skatteudvalg.

»Det er tilfredsstillende, at skatteministeren - efter nogen tøven - har anerkendt, at loven vil indebære dobbeltbeskatning for selskaber som PensionDanmark,« siger PensionDanmarks adm. direktør, Torben Möger Pedersen.

Regeringens lovforslag om pensionsbeskatning er en konsekvens af en EU-dom fra januar, der pålagde Danmark at åbne for skattefradrag for indskud hos udenlandske pensionsselskaber, lige som man kan få det hos danske pensionsselskaber. Dommen skabte store udfordringer for det danske skattevæsen, der skal sikre, at staten kan fastholde de store milliardindtægter fra danskernes pensionsordninger.

Det nye lovforslag fra skatteministeren løser bl.a. problemet ved en teknisk lovændring, der betyder, at skattepligten af pensionsordningernes afkast fremover skal hentes hos den enkelte kundes depot frem for hos pensionsselskabet. Hermed sikrer man, at Danmark ikke går glip af de vigtige afkastskatter. Til gengæld er der opstået en række nye problemer, som politikerne altså vil tage fat på senest i 2009.

Politikernes nye signaler får dog endnu ikke Henrik Heideby fra PFA til at ånde lettet op.

»Vi skal først se en løsning, og vi vil puste dem i nakken, indtil det sker. Vi læser dog politikernes nye betænkning som om, at der er en forpligtigelse til at løse problemet,« siger han.

Lovforslaget om pensionsbeskatning kommer til andenbehandling i Folketinget tirsdag.