Masser af gratis dagslys

Witraz arkitekter + landskab har stået for ombygningerne i Tingbjerg, som især har handlet om at få mere lys og luft ind i boligerne.

Arkitekterne har arbejdet meget med at få dagslys ind i de 70 nye lejligheder. Fold sammen
Læs mere
Da Witraz arkitekter + landskab skulle omdanne 165 et-værelses lejligheder til større lejligheder, der kunne tiltrække ressourcestærke familier, var opgaven bundet på flere måder:

De nye lejligheder skulle ose af en kvalitet og materialemæssigt overskud, som lå ud over gennemsnittet i en almennyttig bolig. Samtidig måtte huslejen ikke blive for høj, og dermed blev lejlighederne ikke større end de omkring 106 kvadratmeter, de fleste er endt på.

»Og så stod vi med et byggeri, som fra udgangspunktet er ret flot og har en masse kvaliteter og styrker, som det var vores opgave at få yderligere frem,« siger Stine Jacobi, der som arkitekt hos Witraz har fulgt Tingbjerg-projektet fra start til slut.

De nye lejligheder er gennemlyste, hvilket vil sige, at de får dagslys ind fra to sider. Og udnyttelse af det som Stine Jacobi kalder masser af gratis dagslys, har haft høj prioritet inden for de ret stramme rammer for Tingbjergs bevaringsværdige arkitektur.

Det lykkedes dog at få lov fra Københavns Kommune til at etablere franske altaner og direkte adgang til haverne fra stuelejlighederne på den langside af boligblokkene, hvor der ikke er altangange.

»Bare et lille element som en fransk altan giver meget kvalitet. Sollyset rammer ikke længere væggen, men også gulvet, og samtidig bliver indeklimaet forbedret, fordi man kan åbne en dør. De tidligere små boliger havde toilettet liggende midt i lejlighederne, men det var vigtigt for os at lægge det nye badeværelse, så det fik et vindue, så man kan lufte ud og få dagslys ind. Vi har også gjort plads til en vaskesøjle,« siger Stine Jacoby. I højhuset var opgaven en anden – nemlig en tiltrængt betonrenovering af altanerne og nye adgangsforhold til »Danmarks mindste højhus«, som Stine Jacoby kalder Tingbjergs vartegn. I det 12 etagers hus er der kun fire små lejligheder på hver etage, og beboerne havde ingen ønsker om større – og dermed dyrere – lejligheder. Det har ti beboere nu alligevel fået, for i løbet af idéfasen fandt arkitekterne og KAB ud af, at man kunne rive den store skorsten fra den nedlagte varmecentral ned. Skorstenen var gemt i nordsiden af højhuset, hvor der nu i ti lejligheder er lavet ekstra værelse med en fantastisk udsigt fra det store vindue, som også giver masser af lys til stuen.

Højhusets facade har mod øst et såkaldt chokgitter af beton i et nærmest arabisk mønster, og det har arkitekterne ladet sig inspirere af til det nye indgangsparti med silketryk på glastaget. Altanerne mod vest er ændret fra at være åbne til at kunne lukkes med glas, som også kan foldes helt væk. Den tidligere betonbrystning på altanerne er samtidig erstattet af gennemsigtigt industriglas, som passer til den eksisterenede arkitektur og også giver lys til lejlighederne.

»Beboerne ville meget gerne have inddækkede altaner, så de kunne forlænge ude-sæsonen. Som et ekstra gode har beboerne også fået et bedre varmeregnskab, fordi det efter nutidens standarder dårligt isolerede højhus holder bedre på varmen om vinteren, i og med at der er kommet en bufferzone mellem altanens glaslukning og lejlighedens facade,« siger Stine Jacobi.