Markant holdningsskifte til de små sygehuse

Da Helle Thorning-Schmidt tidligere på sommeren bebudede, at Socialdemokraterne er modstander af at lukke små sygehuse, troede hun formentlig, at hun havde en vindersag.

Det er der ikke noget, der tyder på ifølge den Gallup-undersøgelse, Berlingske kunne offentliggøre forleden. For en halv snes år siden ville tre fjerdedele af befolkningen bevare de små sygehuse. I dag er det omkring 40 procent. Debatten om kvaliteten i sundhedssektoren, nye og mere effektive behandlingsmetoder, mere opmærksomhed om økonomien og en erkendelse af, at småt ikke nødvendigvis er godt, har rykket holdningerne.

Nu er der som i alle undersøgelser forskel på, hvor og hvordan man spørger. Hvis det lokale sygehus står for skud, er det ikke sikkert, man er så skråsikker. Der er mange følelser i sygehusdebatten; der er hensyn at tage til pårørende, og de lokale hospitaler repræsenterer arbejdspladser. Men erhvervs- og regionalpolitik kan ikke føres gennem sundhedssektoren. Sygehusenes primære opgave er at gøre patienter raske. I den henseende vil små hospitaler i takt med den medicin-teknologiske udvikling have svært ved at følge med, og det er allerede svært at skaffe specialiseret arbejdskraft. Principielt må politikerne siges at have fået vælgernes tilladelse til at gå videre med centraliseringen og forhåbentlig effektiviseringen af sygehusvæsenet. Også selv om der nærmest naturgivent vil komme protester ved fremtidige sygehuslukninger. Men politik handler også om at turde gøre det nødvendige.