Måske det perfekte match

Hvis Karen Jespersen rykker til Venstre, står Fogh meget stærkt før næste valg

Politik handler i meget høj grad om timing. Griber man det rette øjeblik, kan meget være vundet. Forpasser man omvendt chancen, kan det hele være tabt. Det er dog langtfra altid, at en politisk chance tilbyder sig så oplagt som i Berlingske Søndag. Her åbnede tidligere indenrigsminister, den nuværende og populære forfatter og foredragsholder Karen Jespersen i et interview en kattelem til den, der måtte søge lykken. Hvem det mon kunne være, behøver man ikke et eksamensbevis i politisk videnskab for at vide, og da slet ikke, når Karen Jespersen i interviewet lægger luft til både sit gamle parti Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti. Man behøver heller ikke hedde Anders Fogh Rasmussen for at se mulighederne i at knytte hende aktivt til Venstre og regeringen. Lad os derfor haste til konklusionen: Hvis Fogh formår at lokke den folkekære Karen Jespersen ind i folden hos Venstre, vil hans chancer for at vinde næste valg formentlig forøges, da hun alt andet lige vil kunne hente stemmer fra sit gamle parti og i det hele taget så tvivl om Socialdemokraternes oprigtighed i bl.a. udlændingepolitikken.

Det kunne ligne opskriften på et perfekt ægteskab. Hvis Karen Jespersen melder sig hos Venstre, får Fogh tillige en stærk kvinde ved sin side, en kvinde, der på tre afgørende områder synes at nyde troværdighed hos en del af de vælgere, Fogh rækker hånden ud til. Det ene er spørgsmålet om indvandring og integration. Det andet er spørgsmålet om ytringsfrihed. Det tredje er spørgsmålet om social og national sammenhængskraft. På disse områder er Anders Fogh og Karen Jespersen som to alen ud af ét stykke, ja, et perfekt match.

I et samarbejde med Karen Jespersen kan statsministeren gøre hendes ord om den socialdemokratiske slingrekurs på selvsamme tre områder til sine. Socialdemokraterne går ind for bedre integration og begrænset indvandring, men spørgsmålet er, om de har is i maven, når det gælder. Socialdemokraterne går ind for ytringsfrihed, men har efter manges mening udvist en slingrekurs under Muhammed-krisen. Socialdemokraterne går ind for social og national sammenhængskraft, men det er tvivlsomt, om de står fast, hvis de skal gøre op med ghettoer og mange års laden stå til. Her kan S virkelig angribes. Lykkes angrebet, vil Socialdemokraterne fremstå som medløbere, mens regeringen står fast.

Så kan man spørge, hvad der bliver tilbage til skattelettelser og økonomisk reform af den stivnede og dyre offentlige sektor. Her må Fogh muligvis hente hjælp andre steder fra, selv om Karen Jespersen næppe er tilhænger af status quo. Det ændrer dog intet ved, at hvis Fogh inviterer Karen Jespersen med, så kan det ændre ganske afgørende på de realpolitiske betingelser for regeringens genvalg - og dermed også på muligheden for at reformere staten og det danske samfund, så begge dele kan trives og klare sig i den globale fremtid.