Dette er en leder. Den er skrevet af et medlem af vores lederkollegium og udtrykker Berlingskes holdning.

Vi bør tage kvoteflygtninge igen – på midlertidigt ophold

Det er helt fair, at Inger Støjberg vil bryde med traditionen og gøre kvoteflygtninges ophold i Danmark midlertidigt. Til gengæld er det på tide, at vi igen åbner døren for disse flygtninge, som er de allersvageste.

Med det nye paradigmeskift i dansk udlændingepolitik vil man undgå, at flygtninge bliver til indvandrere, sådan som praksis er i dag for langt de fleste. Det er et godt mål at forfølge. Fold sammen
Læs mere
Foto: Claus Fisker

Nu får vi endelig det paradigmeskift i dansk udlændingepolitik, der er blevet talt om så længe. Det omfattende lovforslag – som i virkeligheden består af en myriade af ændringer i forhold til den nuværende lovgivning - har været til førstebehandling, og der tegner sig et solidt flertal bestående af regeringen, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet. Hovedformålet er at undgå, at flygtninge bliver til indvandrere, sådan som praksis er i dag for langt de fleste.

Det er et godt mål at forfølge – både af hensyn til Danmark og af hensyn til verdens flygtninge. Venstrefløjen synes ellers at mene, at paradigmeskiftet, målet om midlertidighed og den stramme udlændingepolitik, i det hele taget er umenneskelig, fremmedfjendsk og nationalegoistisk, men det er en overfladisk betragtning. Sandheden er, at der hverken vil være økonomiske midler eller politisk vilje til at hjælpe flygtningene, hvis vi ikke har kontrol over antallet af mennesker, der kommer hertil, og antallet af mennesker, der bliver her.

Det internationale asylsystem fungerer meget dårligt, og det var som bekendt ved at gå helt galt i 2015, hvor EUs alt for skrøbelige grænser smuldrede. Heldigvis er vi i gang med at få styr på situationen, ikke mindst ved hjælp af aftaler med landene lige uden for EU. Antallet af asylansøgere er både herhjemme og i EU samlet set støt faldende.

Der er forskellige typer af flygtninge. Nogle har et personligt og økonomisk overskud til at komme hertil på egen hånd, ofte via dyre menneskesmuglere. Det betyder ikke, at de er sorgløse lykkeriddere: Det er som oftest mennesker i en dybt ulykkelig situation uden fremtidsmuligheder i deres hjemland. Men det betyder, at de er langt stærkere end de flygtninge, der sidder tilbage i lejrene.

Disse flygtninge – de allersvageste flygtninge med størst behov for hjælp – har vi hidtil hjulpet via FN-organisationen UNHCRs kvoteprogram. Regelmæssigt har vi taget imod 500 om året.

Siden 2016 har Danmark dog haft et midlertidigt stop for kvoteflygtninge. Begrundelsen er den ekstraordinære situation med et stort antal spontane asylansøgere, men tiden er moden til at åbne igen: For det første er antallet af spontane asylansøgere faldet markant i dag, og for det andet er det dumt at vedblive med at vende ryggen til lige præcis den del af det internationale asylsystem, der rent faktisk fungerer.

Til gengæld er det helt fair, når integrationsminister Inger Støjberg som en del af paradigmeskiftet vil gøre kvoteflygtninges ophold i Danmark midlertidigt, så de på linje med andre flygtninge skal tilbage igen, når forholdene i hjemlandet tillader det. Udmeldingen har ellers vakt stærk kritik blandt både venstrefløj, flygtningeorganisationer og UNHCR selv. Juridisk er der ikke noget til hinder for det, men hidtil har der været tradition for at lade kvoteflygtninge blive.

Men det er ikke menneskefjendsk at stå fast på midlertidigheden, heller ikke for kvoteflygtninge. Det er derimod en forudsætning for at kunne hjælpe flygtninge også fremover.

Det optimale – både i moralsk og praktisk forstand – vil være at skrue ned for de spontane asylansøgere og skrue op for antallet af kvoteflygtninge. Samtidig skal vi naturligvis fortsætte det internationale samarbejde for at finde bedre løsninger på flygtninge- og migrantstrømmen.

AMALIE LYHNE