Dette er en leder. Den er skrevet af et medlem af vores lederkollegium og udtrykker Berlingskes holdning.

Velfortjent pension

Dronningen leverede en vaskeægte kongelig nyhed i sin tale nytårsaften. Nemlig at hendes mand og livsledsager gennem 48 år, prins Henrik nu »drosler ned«, trækker sig tilbage fra de fleste officielle pligter og ikke vil være så synlig i den repæsentative rolle.

Det er ham vel undt efter i årtier at have stået ved Dronningens side og pligtopfyldende repræsenteret Danmark i ind- og udland på fornemmeste vis. En stor tak skal Prinsgemalen have for den indsats, han har ydet for Kongehuset, for Danmark og som trofast støtte for Dronningen.

Det burde ikke være nogen sensation, at en 81-årig vælger at gå på pension, men i tilfældet med Prinsgemalen er det, fordi han i mere end en generation utrætteligt og selvfølgeligt har været den ene halvdel af et succesfuldt regentpar, som er blevet en del af danskernes liv.

Når Prinsgemalen nu træder et skridt tilbage, er det et vigtigt kapitel i Kongehusets historie, der lukkes.

Prins Henrik har haft en uvurderlig betydning for Dronningen som ledsager og inspirator, og han har i befolkningen tilført Kongehuset både mere afslappethed, udsyn, humor og et drys af europæisk aristokrati.

Samspillet med danskerne har ikke altid været harmonisk. De senere års åbne bryderier om Prinsgemalens placering i den kongelige rangorden, og hans afbud til Dronningens 75 års fødselsdag i det år, vi netop har forladt, har ikke gjort det bedre. Hvor meget den konflikt har spillet ind på beslutningen om at drosle ned, er ikke til at vide, men det bør ikke overskygge den store indsats, han har ydet som ambassadør for Danmark.

Prins Henrik er et varmt, selvstændigt og vidende menneske med kunstneriske evner, som ikke kun har været nærværende for danskerne i kraft af sit ægteskab med Danmarks regent.

Han har gennem tiden indimellem haft det svært i rollen som den, der stod nogle skridt bagved Dronningen, og det har gjort billedet af ham mere broget, end det er retfærdigt.

Når han ikke bliver konge i Danmark, men må nøjes med titel af prinsgemal, skyldes det ikke en vurdering af hans kvaliteter, og det er ikke personligt ment.

Det er en accept af og en respekt for monarkiets spilleregler og traditioner, som er fuldt af paradokser og uligheder, men som i meget vidt omfang bakkes op af en veloplyst og demokratisk indstillet befolkning, der ser store fordele ved en samlende og repræsentativ institution som det danske kongehus.

Kongehuset lever i betydelig grad ved de personer, som tegner det. På godt og ondt. De er både rollemodeller og samlingsfigurer i en tid, hvor mange andre symboler og traditioner er i opløsning.

De fleste danskere holder af at følge med i deres liv og indbyrdes relationer. Med prins Henriks tilbagetræden fra rampelyset er Kongehuset blevet lidt fattigere, lidt mindre farverigt og lidt mere skrøbeligt.

Og for alle os andre er der blevet lidt mindre at tale om For Dronningen er arbejdspresset blevet lidt større og pligterne lidt mere ensomme at udføre.

Men Prinsgemalens beslutning er forståelig. Nu bliver der tid til at dyrke andre sider af tilværelsen, og danskerne skylder ham en stor tak.