Dette er en leder. Den er skrevet af et medlem af vores lederkollegium og udtrykker Berlingskes holdning.

Vækstlaget skal styrkes

»Men basalt handler det om at stimulere iværksætteri og vækst i de mindre og mellemstore virksomheder. Det er her, at langt de fleste private job skabes, og det er her, at hovedparten af danskerne i den private sektor er beskæftiget.«

Læs mere
Fold sammen

Den private sektor skal vokse og skabe nye job, hvis vi skal have råd til velfærd i fremtiden. Men hvor skal de nye private job komme fra? Som det fremgik af Berlingske op til weekenden, skaber de største danske virksomheder fortrinsvis nye job i udlandet, mens deres beskæftigelse i Danmark er reduceret eller stagneret. Der er i sig selv intet galt i, at de store danske virksomheder ekspanderer internationalt. Skal man klare sig globalt, skal man forske, producere og investere der, hvor det er bedst og billigst. Gjorde danske virksomheder ikke det, ville de ikke overleve og tjene penge hjem til Danmark. Det vigtigste er, at vore store globale virksomheder har et hovedkontor i Danmark. Derved skaber de job til underleverandører i konsulentbranchen, blandt revisorer, advokater og finansieringsrådgivere. Vores problem er, at for få udenlandske virksomheder investerer i Danmark. Grundlæggende er Danmark ikke tilstrækkelig attraktiv for udenlandske virksomheder at investere i. Vi har et højt skattetryk, vores hjemmemarked er af beskeden størrelse. De fleste af de virksomheder, der trods alt ønsker et skandinavisk hovedkontor, opererer fra Stockholm.

Læs også: Danmark trodser kinesisk vækstpause: Eksporteventyret fortsætter

Vi kan imødegå udviklingen ved at sænke selskabsskatten yderligere og mindske skatten for velkvalificeret arbejdskraft. Men basalt handler det om at stimulere iværksætteri og vækst i de mindre og mellemstore virksomheder. Det er her, at langt de fleste private job skabes, og det er her, at hovedparten af danskerne i den private sektor er beskæftiget. Vi har et spirende iværksættermiljø i Danmark, hvor vi kan pege på flere succeser i den digitale verden. Løbeappen Endomondo er blot ét eksempel. Desværre bliver stadigt flere af disse digitale virksomheder kapitaliseret og købt op af udlændinge. Så snart virksomheder bliver store, rykker de ud af Danmark.

Sådan vil det til en vis grad altid være i en globaliseret verden, men vi kan gøre mere for at stimulere deres vækst på dansk grund. I Danmark har vi den statslige Vækstfonden, der investerer i små lovende virksomheder. Den gør det udmærket, men er dybest set skabt, fordi rammevilkårene for private investorer i vækstvirksomheder er for dårlige. Hvorfor ikke gøre investeringer i små vækstvirksomheder til en folkesag? I England kan man trække hele sin investering i små vækstvirksomheder fra i skat. Det har en helt anderledes effekt. Vi er også nødt til at have den store ekspertise, vi har udviklet i den offentlige sundhedssektor, sat i spil i eksportsammenhæng. Politikerne taler i tide og utide om at udvikle en velfærdsindustri, der skal sælge danske løsninger til ældre plejekrævende i udlandet. Men den kommer ikke i gang, hvis vi ikke i højere grad udliciterer driften af sygehuse, plejehjem og specialinstitutioner, så de på fornuftig vis kan spille sammen med private virksomheder.

Læs også: Det offentlige ødsler – igen

Lige nu går det bedre i dansk økonomi, men faktisk går det langt bedre i lande som Sverige og Tyskland. Det bør give stof til eftertanke hos alle de politiske partier. Derfor må erhvervspolitikken i spil i den forestående valgkamp. Det er meget vigtigt, at den ikke alene kommer til at dreje sig om indvandrerpolitik og offentlig velfærd.