Dette er en leder. Den er skrevet af et medlem af vores lederkollegium og udtrykker Berlingskes holdning.

Uledsagede problemer

»Spørgsmålet er, om et indgreb mod de relativt få unge, der begår kriminalitet i Danmark, er tilstrækkeligt svar på den stigende strøm af unge asylsøgere.«

De seneste nye tilfælde af seksuelle overgreb og voldtægter af kvinder i Danmark, Sverige og Tyskland begået af uledsagede, mindreårige asylsøgere har på ny rejst spørgsmålet, om der skal skabes mulighed for at tilbageholde de unge mænd, der, ofte i grupper, begår overgrebene. Blandt partierne er der bred opbakning til den nødvendige lovgivning, og udlændingeminister Inger Støjberg »afviser ingen forslag«.

Men spørgsmålet er, om et indgreb mod de relativt få unge, der begår kriminalitet i Danmark, er tilstrækkeligt svar på den stigende strøm af unge asylsøgere.

Sidste år ankom knap 90.000 unge asylsøgere til Europa for at søge asyl. De kaldes ofte for »uledsagede flygtningebørn«, men hovedparten er 16-17 år, og næsten alle er unge mænd. Over halvdelen af samtlige uledsagede mindreårige asylsøgere kom fra Afghanistan, mens 16 procent kom fra Syrien og Eritrea, og antallet af uledsagede mindreårige nærmest eksploderede med en firedobling fra 2014 til 2015. I Danmark steg antallet fra 818 ansøgninger i 2014 til 2.144 i 2015. I maj i år havde foreløbig 724 mindreårige søgt asyl.

Ud fra statistikken skulle man derfor tro, at Afghanistan i 2014 blev ramt af nye, voldsomme kampe med store flygtningestrømme til følge. Det var ikke tilfældet. Snarere ser det ud til, at især afghanere har set mulighederne for at bruge familiernes unge mænd som genvej til asyl og familiesammenføring. For mindreårige asylansøgere gælder lempeligere regler i udlændingeloven end for asylansøgere over 18 år. At de unge afghanske mænd ofte er sendt af sted af deres familie, fremgår blandt andet af de norske udlændingemyndigheders rapport om asylsøgerne fra Afghanistan. »Det er lidet sandsynligt, at en person, som anses som barn i en afghansk kontekst, og som er uden familienetværk, er i stand til at tage af sted på en lang, ulovlig og ofte farlig rejse fra Afghanistan til Norge,« konkluderer landerapporten fra 2014.

Nogle afghanske unge udnyttes til at sende penge hjem. I Norge modtog de afghanske unge mænd omkring 1.600 kroner om måneden til fornødenheder. Men i stedet for at bruge pengene til ordentlig mad levede mange af de unge af bønner, pasta og tomatsovs og blev dårligt ernæret for at kunne sende penge hjem til familien. Derfor blev kontanterne sidste år udskiftet med et særligt kort til at købe mad for.

Skal man undgå, at mindreårige bliver brugt som genvej til Europa, er man nødt til at underkaste deres asylansøgninger og vilkår for familiesammenføring samme regler som andre, også selv om det måtte bringe Danmark til kanten af konventionerne. Ellers bliver resultatet, som man så det i 2015, at nye titusinder af unge mænd sendes af sted som spydspidser. Det kan hverken Europa eller de unge selv være tjent med.

De mange unge asylsøgere, der opfører sig ordentligt, er heller ikke tjent med det dårlige ry, som de få kriminelle påfører dem alle. Og så siger det sig selv, at befolkningen har krav på beskyttelse og handling nu.