Dette er en leder. Den er skrevet af et medlem af vores lederkollegium og udtrykker Berlingskes holdning.

Uforståeligt at borgerlige vil øge statskontrollen med medierne

Venstres medieordfører, Britt Bager, har foreslået at skabe en ny public service-pulje på op mod 500 mio. kr. til årlig uddeling. Fold sammen
Læs mere
Foto: Ólafur Steinar Gestsson

Det danske mediebillede er under forandring. Blandt de mindre gode forandringer er, at statslige medier fylder mere og mere især i den del af det danske medielandskab, som formidler den brede samfundsdebat. Det skyldes ikke mindst DRs voldsomme vækst og ekspansion på alverdens platforme de seneste 15-20 år. Skal pluralismen i det danske mediebillede bevares, er det derfor nødvendigt at sætte grænser for DRs størrelse. Det er ikke sundt for et frit samfund, hvis statens medier fylder alt for meget.

Man tror derfor nærmest, det er løgn, at førende repræsentanter for en borgerlig regering nu foreslår en voldsomt øget statskontrol med medieudbuddet i Danmark. Men det er ikke desto mindre tilfældet med forslaget fra Venstres medieordfører, Britt Bager, om at skabe en ny public service-pulje med helt op til 500 millioner kroner til årlig uddeling, håndstyret af et politisk udnævnt public service-nævn, som skal godkende eller afvise fageksperters anbefalinger om at fordele statspenge til medieprojekter inden for fem politisk definerede områder: »Kultur, historie, musik, litteratur og videnskab«, »regionalt og lokalt stof«, »debat og dokumentar«, »børn og unge« og »digital udvikling«.

Britt Bager er ikke alene om at tænke begejstrede tanker om en sådan public service-pulje. Også kulturminister Mette Bock fra Liberal Alliance har udtalt sig positivt om ideen.

Hvor skal pengene komme fra? Jo, det er her, det bliver spidsfindigt. For tager man Venstre-udspillet for pålydende, skal 400 millioner kroner hentes fra den nuværende finansiering af DR, mens 100 millioner kroner skal hentes fra mediestøtten til dagbladene. Det lyder på overfladen næsten salomonisk: DR må bløde, men det må de private medier så også. Til gengæld får alle aktører mulighed for at søge midler i puljen.

Men realiteten er, at dette vil være stærkt problematisk for friheden og pluralismen på det danske mediemarked. Frie medier i frie demokratier skal ikke gøres mere afhængige af at søge øremærkede statslige midler i politisk kontrollerede puljer.

DR kan sagtens beskæres, og det med mere end 10-12 procent over nogle år, uden at det behøver være nogen katastrofe. Men for hverken de private, publicistiske medier eller DR eller for det danske samfund i det hele taget er det sundt med yderligere statslig håndstyring af medieudbuddet. I et nyt medieforlig bør man tværtimod gå i den modsatte retning: Slank DR, men bevar armslængdeprincippet til institutionen. Indfør nul moms på digitale medier på en måde, der i sammenhæng med mediestøtten udgør mindst én neutral løsning. Så understøtter man friheden, pluralismen og publicismen.

Venstres foreslåede public service-pulje er blot lig med mere statskontrol med medierne. Oven i købet forestiller regeringspartiet Venstre sig, at alt såkaldt public service-indhold i Danmark skal samles på en politisk besluttet fælles publiceringsplatform med det skrækkelige navn »Danflix«. Man tager sig til hovedet over, at borgerlige politikere vil gå den vej.