Dette er en leder. Den er skrevet af et medlem af vores lederkollegium og udtrykker Berlingskes holdning.

Uddannelse – nu med dannelse

Uddannelsens og forskningsminister Søren Pind Fold sammen
Læs mere
Foto: Søren Bidstrup

I takt med at omfanget af svinagtigheder på de sociale medier synes at vokse, er det interessant, at vi tilsvarende begynder at diskutere begrebet »dannelse«.

Det har den lavpraktiske forklaring, at vi – sådan opfatter mange det i alt fald – omgås hinanden mindre høfligt i det offentlige rum end i de gode gamle dage. Men også at vi i et stadigt mere teknologificeret samfund og med udfordringer fra ikke mindst migrationen og nye kulturer spørger os selv, hvem vi er, og hvilke værdier vi står ved.

Dannelsesbegrebet er rykket op på temalisten, og det må opfattes som en naturlig forlængelse heraf, at uddannelsesminister Søren Pind (V) foreslår at (gen)indføre den gamle eksamen filosofikum. Ikke blot på de akademiske uddannelser, men på alle professions- og videregående uddannelser.

De uddannelsessøgende skal stifte bekendtskab med filosofi, etik og moral som indledning til deres studier. Ministeren forestiller sig en mere moderne udgave af filosofikum end den, der eksisterede på universiteterne frem til 1971. Således at filosofikum er rettet mod den enkelte uddannelse, men grundlæggende med en indføring i almen dannelse.

Initiativet skal være velkommen. Et større kendskab til historie og oprindelsen til de værdier, som vores samfund bygger på, har været efterlyst – også blandt unge. I en tid, hvor mange mener noget uden rigtigt at vide noget, er der brug for at kende grobunden for nutidens Danmark.

Og der er i den offentlige diskussion behov for gensidig respekt og accept af, at selv om vi har forskellige holdninger og bekender os til forskellige livsformer, så taler vi samme sprog og har rod i fælles værdier. Som to unge debattører skriver i fredagens kronik i Berlingske, hører det med til almindelig dannelse at anerkende, at der på givne områder er mennesker, som er klogere, end man selv er. Man kan godt lytte uden at være enig, og man kan respektere andres holdninger uden at underkaste sig dem. Det sidste synes i stigende grad at være blevet en mangelvare.

Debattonen bliver ikke med ét slag nobel, blot fordi uddannelsesministeren indfører et filosofikum. Dertil er det alt for nemt at komme af med sine småaggressioner bag computerens beskyttende skærm. Men Søren Pind har, om man så må sige, grebet om tidens tand og erkendt, at der i uddannelsessystemet mangler et element.

Det kan forekomme lidt paradoksalt, at ministeren vil indføre et ekstra fag, når der de senere år har været stigende opmærksomhed om streng faglighed og hurtig gennemførelse i uddannelsessystemet.

Men faglighed er også at have en solid bund at arbejde ud fra. Det gælder tilsvarende i gymnasier og folkeskoler, hvor der på samme måde er behov for at styrke kendskabet til historie, kultur og filosofi. Og almindelig respekt for hinanden.

Studerende på de videregående uddannelser har ad flere omgange klaget over for lidt undervisning. Det burde derfor ikke være en uoverkommelig opgave at finde plads i skemaerne til et grundlæggende kendskab til de tanker og bevægelser, der har ført frem til et samfund, hvor vi har råd til at tilbyde alle unge en uddannelse.