Dette er en leder. Den er skrevet af et medlem af vores lederkollegium og udtrykker Berlingskes holdning.

Tilvalgsmodel virker for UK

»Udmeldingen fra den britiske minister punkterer Dansk Folkepartis kampagne.«