Dette er en leder. Den er skrevet af et medlem af vores lederkollegium og udtrykker Berlingskes holdning.

Tilliden til Danske Bank i hvidvask-sag er væk

Foto: Jens Nørgaard Larsen.
Læs mere
Fold sammen

Tilliden til at Danmarks største bank, Danske Bank, har vilje og evne til at komme til bunds i den stadigt mere pinagtige hvidvask-sag i bankens estiske filial, er med Berlingskes seneste afsløringer forduftet. Avisen kunne onsdag fremlægge et brev, som bankens egne interne revisorer sendte til topledelsen i 2014. Ifølge brevet havde Danske Bank-ansatte aktivt medvirket til at skjule mistænkelige kunder for myndighederne. Brevet sætter således store spørgsmålstegn ved de tidligere forklaringer, som Danske Banks topchef, Thomas Borgen, og andre fra bankens ledelse hidtil har givet om hvidvask-skandalen i Estland.

Først hed det sig, at banken opdagede hvidvasken via sin løbende overvågning, nu er forklaringen, at det var en whistleblower, der råbte vagt i gevær. Så sagde Thomas Borgen, at banken reagerede »klart og tydeligt«, men siden erkendte han, at det tog for lang tid at rydde op. Så påstod banken, at man opdagede hvidvasken i 2014, men en intern mail viser, at ledelsen i København allerede i 2013 var advaret og efterfølgende orienterede Finanstilsynet.

I september hævdede Thomas Borgen så, at intet tydede på, at ansatte i den estiske filial kendte til hvidvasken, eller i ond tro lod den fortsætte. Men den udlægning er misvisende. Som nævnt ovenfor afslørede Berlingske forleden, at Danske Banks interne revision i starten af 2014 advarede om, at ansatte i den estiske filial aktivt og bevidst skjulte kundernes identitet, da det ellers ville bringe kunderne i problemer med myndighederne.

Thomas Borgen lovede for et par måneder siden en tilbundsgående undersøgelse af hvidvask-skandalen. Bl.a. skulle transaktioner til og fra 3.000 kunder i den estiske filials afdeling for udenlandske kunder kulegraves helt tilbage fra 2007, hvor Danske Bank overtog finske Sampo Bank. Men den autoritet og troværdighed, hvormed direktøren i Danmarks største bank normalt ville kunne iværksætte sådan en undersøgelse, er forsvundet. Tilliden til at banken oprigtigt ønsker alle ubehageligheder og lovovertrædelser på bordet, er ikke længere til stede.

Danske Bank har mange højtlønnede medarbejdere ansat til at holde øje med, at reglerne om hvidvask bliver overholdt. De har svigtet. Topledelsen med Thomas Borgen og bestyrelsesformand Ole Andersen i spidsen er tilsyneladende afhængig af, at tre journalister på Berlingske gør arbejdet for dem og brik for brik samler billedet af og for en bankledelse, som ikke har taget hvidvaskreglerne alvorligt.

Bolden ligger nu hos Finanstilsynet, som altså allerede i 2013 blev orienteret om, at Danske Bank havde problemer med hvidvask. Men tilsynet – og bagmandspolitiet – forholder sig tavs trods adskillige forespørgsler fra Berlingske. Ingen – herunder Danske Banks kunder, aktionærer, ansatte og Folketingets politikere – har således nogen viden om, hvad Finanstilsynet og politiet foretager sig i sagen.

De ansvarlige myndigheder burde forlængst have oplyst offentligheden om, hvad de gør for at rede trådene i den betændte sag ud og forsikret om, at hver sten bliver vendt. Danske Banks egne undersøgelser er der ikke længere tiltro til.