Dette er en leder. Den er skrevet af et medlem af vores lederkollegium og udtrykker Berlingskes holdning.

Tilbagetoget på Amager Fælled må ikke koste København dyrt

Amager Fælled. Fold sammen
Læs mere
Foto: Liselotte Sabroe

Her to måneder før kommunalvalget synes politikerne på Københavns Rådhus på fuldt tilbagetog i slagsmålet om Amager Fælled. Vel at mærke de politikere fra partier som Socialdemokratiet og Venstre, der indtil for ganske nylig stod klippefast på, at byggeriet ved Sundby Station skulle opføres, eftersom alternativet er et hul i kommunekassen på små to milliarder kroner.

Men nu synes stålsatheden at smuldre. Senest har overborgmester Frank Jensen meddelt, at han er klar til at fravige planerne om at bygge på det, der er en tidligere strandeng, og som ifølge de seneste måneders meget aktive aktivister og venstrefløjspolitikere i Borgerrepræsentationen indeholder unik natur, planter og dyr. I stedet foreslår overborgmesteren at flytte byggeriet til et jordstykke en halv kilometer borte, et gammelt lossepladsområde, hvor der ellers var planlagt en campingplads.

På sin vis forstår man panikken hos især Frank Jensen. Det er ikke længere udelukket, at København efter kommunalvalget i november for første gang, siden embedet blev etableret med sin nuværende titel i 1938, vil få en overborgmester, der ikke er socialdemokrat. Og balladen om Amager Fælled kunne i den forestående valgkamp blive det perfekte symbolpolitiske redskab for koalitionen af socialister og grønne sværmere, der med Enhedslisten og Alternativet i spidsen forventes at få en langt stærkere position i Borgerrepræsentationen efter valget.

Noget måtte man så gøre. Man kalder det vist damage control på moderne dansk.

Og hvad skal man så mene om det, udover at det er forståeligt, men næppe udtryk for noget større politisk format, det der foregår lige nu i København?

Svaret må blæse lidt i vinden hen over Amager Fælled. Man må på den ene side sige, at flere partier og organisationer, herunder ikke mindst Danmarks Naturfredningsforening, har handlet dybt uansvarligt i denne sag ved reelt at løbe fra en glasklar aftale, der rent faktisk sikrede beskyttelsen af langt den største del af naturen på Amager. Forløbet er lidet kønt og giver bange anelser i forhold til, hvordan København i fremtiden vil blive regeret.

Men naturligvis er det ikke afgørende, at et byggeri kommer til at ligge på lige præcis den omdiskuterede, specifikke plet jord i København. Det væsentlige er, at man rent faktisk kan finde en egnet, alternativ placering. For kan man ikke det, mangler man de to milliarder kr., og de københavnske politikere vil i givet fald stå tilbage med et troværdighedsproblem, der er ødelæggende for hovedstadens videre udvikling.

Og den er der brug for. Som boligminister Ole Birk Olesen pegede på forleden, er det nødvendigt at bygge langt flere boliger i København, hvis man blot tilnærmelsesvis skal følge med det behov, der forudses de næste ti år. Alternativet til at bygge flere boliger, gerne mange forskellige typer af boliger, er en hovedstad, der både går i stå udviklingsmæssigt, og bliver stadigt mere utilgængelig for flere som følge af de skyhøje boligpriser. Det scenario og et milliardtab må ikke blive prisen for at redde en orkidé.