Dette er en leder. Den er skrevet af et medlem af vores lederkollegium og udtrykker Berlingskes holdning.

Thornings manøvrerum

Statsministeren gjorde sig store anstrengelser for at lægge blokpolitikken i graven, da der i går var afslutningsdebat i Folketinget. Alligevel viste den ret uforsonlige debat mellem S & Vs løjtnanter – inklusive ret grove personangreb – at der er nok at slås om.

Tag Thorning på ordet, bør være meldingen til de borgerlige partier. Få den tydeligvis reformparate Helle Thorning-Schmidt (S) til at forpligte sig til at fortsætte den kurs. For der er så mange udeståender, som bør løses, hvis dansk økonomi skal forblive på hovedsporet. I så henseende har folketingsåret været produktivt. De forskellige ændringer, senest af SU, kontantjælp og en vækstpakke til erhvervslivet sammen med de tidligere gennemførte omlægninger af skattesystemet og afdæmpning i reguleringen af overførselsindkomster rummer hver især fornuftige ting.

Blokpolitikken er dog ikke helt død. Grundlæggende er der nok en høj grad af konsensus i det danske folketing. Rigtig meget lovgivning bliver vedtaget med brede flertal, uanset om det handler om regler, der kommer til os fra EU, eller det er regeringens egne påfund. Men sådan en statistik er nu ikke helt reel, fordi den dækker stort og småt. Da VK-partierne fra 2001-11 havde regeringsansvaret, var der også væsentlig lovgivning, som kun kom til verden med opbakning fra Dansk Folkeparti – og under protest fra den daværende opposition. Tilsvarende gælder, når der kigges nærmere på en række punkter, der er gennemført under SRSF-regeringen. Heraf fremgår det med al tydelighed, at regeringens parlamentariske grundlag består af den yderste politiske venstrefløj. Det er således et faktum, at på en række områder er det blevet mindre attraktivt at gå fra at lade skatteyderne forsørge sig og til en aktiv selverhvervende livsform. Skrotningen af kontanthjælpsloftet og starthjælpen er eksempler herpå. Lempelserne af udlændingepolitikken vil ikke fremme den type højtuddannet arbejdskraft Danmark har brug for, og den højere kriminelle lavalder er heller ikke indlysende. Sådan kunne man blive ved. På en række værdipolitiske områder er det til at tage at føle på, at landet har taget et klart venstresving. Sådan ville vælgerne det.

Selvfølgelig skal der være klare forskelle mellem rød og blå blok. Men det er for landets skyld godt, at der er forbrødring om de tunge forhold. Når det gælder de reformer, som Lars Løkke Rasmussen (V) tog initiativ til, har Helle Thorning-Schmidt klart og utvetydigt videreført dem. Det fortjener statsministeren stor ros for. Thorning er så indsigtsfuld, at hun godt ved, at der ingen vej er uden om reformpolitikken. Der er ellers kræfter nok, som forsøger at rokke hendes sikre kurs; f.eks. var det seneste tiltag om forsinket indfasning ikke med til at fremme dynamikken på arbejdsmarkedet. Hvis statsministeren vil række ud, har hun alle tiders mulighed, når det nye lovprogram præsenteres efter sommerferien. Modsat hvad mange tror, er der nok udfordringer for dansk samfundsøkonomi, som OECD også siger.

Afslutningsdebatten viste, at Thorning har en opposition, hun kan lave forretninger med. Den mulighed bør hun gribe, hvis hun fortsat vil afskaffe blokpolitikken.