Dette er en leder. Den er skrevet af et medlem af vores lederkollegium og udtrykker Berlingskes holdning.

Tak til erhvervslivet for at råbe op. Der er brug for alle i koret

Uden det private initiativ, jobskabelse og skattegrundlag, ville vi ikke kunne have det rige samfund, vi har i dag. Derfor er det afgørende, at erhvervslivets spidser stiller sig frem og tør tage aktivt del i den politiske debat.

Valgkampen har taget en uheldig drejning, hvor omdrejningspunktet er, hvordan vi bruger penge. Ikke hvordan vi tjener dem og dermed sikrer den velstand, som alle danskere ønsker sig. Fold sammen
Læs mere
Foto: Mads Claus Rasmussen / Ritzau Scanpix

Der er grund til at sige en stor tak til de erhvervsledere, der nu advarer om, at valgkampen er på afveje. For det er på høje tid.

Valgkampen har taget en uheldig drejning, hvor omdrejningspunktet er, hvordan vi bruger penge. Ikke hvordan vi tjener dem og dermed sikrer den velstand, som alle danskere ønsker sig.

Danmark er ikke en lille, lukket velfærdsbutik, hvor vi kan leve af at passe hinanden.

Erhvervslivet er en forudsætning for det samfund, vi har skabt. Ikke et appendiks. Uden det private initiativ, jobskabelse og skattegrundlag, ville vi ikke kunne have det rige samfund, vi har i dag. Derfor er det afgørende, at erhvervslivets spidser stiller sig frem og tør tage aktivt del i den politiske debat. At være ansvarlig erhvervsleder er også at vise samfundssind og tage del i den politiske diskussion.

Det er ikke altid en rar forpost at stille sig på. For bølgerne kan gå højt. Men erhvervslederne må også stå ved deres samfundsansvar. Ikke mindst når politikerne synes helt at fornægte diskussionen om, hvad vi skal leve af i fremtiden.

Hvad er svarene f.eks. på disse spørgsmål: Hvordan kan rammevilkårene for erhvervslivet forbedres? Hvordan skaber vi mere vækst? Hvordan kan erhvervslivet med nye løsninger modvirke klimaforandringer? Hvordan investerer vi i forskning og uddannelse, så fremtiden også er lys for vores børn?

Den private sektor kan og skal være med til at give en del af disse svar. Alt løses ikke af et offentligt system, selv om man i den danske velfærdsdebat kan få følelsen af, at et initiativ ikke er legitimt, før det er offentligt.

Nej. Ideer og udvikling tager ofte sit udspring i det private erhvervsliv. Se for eksempel på klimaområdet, hvor erhvervslivet – og ikke det politiske system – lige nu driver de største forandringer.

Derfor er der brug for, at vi taler om og med erhvervslivet.

Socialdemokraterne prøvede meget vagt, da de fremlagde deres økonomiske plan. »Erhvervslivet fortjener, at vi taler om det. De gør det faktisk godt,« sagde Henrik Sass Larsen meget rigtigt. Hvorefter prioriteringen af erhvervslivet i den økonomiske plan udeblev til fordel for velfærdsønsker.

Erhvervsledernes bekymring over, at råderummet snoldes op nu, er relevant for hele samfundet. For er det virkelig i opgangstider, vi skal bruge alt, hvad vi har på kistebunden?

Selvfølgelig ikke. I stedet burde vi se på, hvordan vi øger råderummet til fremtidige generationer. Det er til gengæld nødvendigt for at sikre den velstand, velfærd og de klimaforbedringer, som mange vælgere prioriterer højt.

Lige nu går det meget godt. Danskerne har penge mellem hænderne, og opsvinget buldrer. Men den seneste rapport fra OECD har netop peget på, at selv om væksten vil fortsætte, så er det med mindre blus end tidligere.

Vi bør stadig indføre reformer, der øger produktiviteten, for at Danmark skal kunne klare sig i den internationale konkurrence, lyder anbefalingen. Samtidig bør vi se på, hvordan erhvervslivet kan få mere udenlandsk, højtuddannet arbejdskraft til landet. Regler og bureaukrati bør mindskes for at undgå, at virksomhederne flytter deres arbejdspladser til udlandet.

Derfor er der brug for, at vi taler om erhvervslivets vilkår og ønsker. Det handler ikke om, at nogle erhvervsbosser skal skumme fløden. Det handler om velstand til hele Danmark.

METTE ØSTERGAARD