Dette er en leder. Den er skrevet af et medlem af vores lederkollegium og udtrykker Berlingskes holdning.

Stor opstandelse

Efter en tjenstlig samtale hos Københavns biskop sagde sognepræst i Sydhavn Sogn, Per Ramsdal, i går undskyld og trak sine udtalelser tilbage. Han tror alligevel på Jesu genopstandelse og på en skabende Gud. Og i hvert fald skal han nok komme til det: For biskop Peter Skov-Jakobsen har for en sikkerheds skyld besluttet at sende ham på teologisk genopdragelseskursus hos dogmatik-professor Theodor Jørgensen, så Ramsdal ikke fremover finder på at give interviews til Jyllands-Posten, hvor han kalder det en nødløgn ved begravelser at love de efterladte, at de døde genopstår til evigt liv.

Der er grund til at glæde sig over sagens udfald, og ikke kun fordi en omvendt synder vækker mere glæde i himlen end mangefold retfærdige. Men fordi det hermed blev slået fast, at en folkekirkepræst naturligvis ikke kan bevare sit embede, hvis han afsværger sig troen på selve kernen i kristendommen i fuld offentlighed. Det er Guds skaberkraft, der gør Gud til Gud, og det er Jesus’ genopstandelse, der gør ham til Guds søn og menneskets frelser.

Kritikerne som præsten og forfatteren Lars Sandbeck har ganske vist indvendt, at man ikke kan forlange, at præsten skal tro på Gud. Hans eller hendes personlige tro er en privatsag, det afgørende er, at præsten er i stand til at forkynde budskabet på en oprigtig og meningsgivende måde. Det kan såmænd være rigtigt nok, men i samme øjeblik præsten i et interviews giver sig til at lufte sine kvababbelser og sine tvivl, så ophører det med at være en privatsag. Så bliver det et brud på præsteløftet, og en sag for offentligheden, eftersom manden er ansat som præst i den danske folkekirke.

Og tænker man efter, er der ingen grund til at have specielt ondt af præster i den sammenhæng. For det er såmænd helt normalt at være forpligtet af sin stands etik. Der er i princippet ingen, som forbyder en universitetsforsker inden for evolutionsbiologi at mene, at det simpelthen ikke kan passe, at mennesket nedstammer fra aberne. Eller en læge, der melder sig ind i Jehovas Vidner, at blodtransfusioner er djævlens værk. Men i samme øjeblik de giver sig til at foredrage om det i offentligheden, må de forvente at blive sat fra bestallingen, fordi de med deres udtalelser drager hele standens troværdighed i tvivl.

Alligevel skal der nok være dem, der vil hævde, at det var et resultat af politisk pres, at biskoppen blev nødt til at banke Ramsdal på plads. De seneste dage har der således været kraftig kritik af, at flere borgerlige politikere har forlangt, at præsten blev fyret, hvis han ikke skiftede mening.

Men det er noget snak. For bemeldte politikere – Christian Langballe (DF), Esben Lunde Larsen (V) og Mette Bock (LA) - har ingen formel magt over Københavns biskop, og deres udsagn har ikke større vægt end alle mulige andres. Anderledes havde det forholdt sig, hvis kirkeminister Marianne Jelved havde forlangt præsten fyret. Men hun har netop indskærpet, at det helt og holdent er op til biskoppen at afgøre sagen, eftersom folkekirken ikke er underlagt politisk styring.Og selvfølgelig kan en biskop som Peter Skov-Jakobsen træffe sine egne afgørelser. Der skal mere til at bringe ham ud af fatning. Han har jo sin tro at støtte sig på.