Dette er en leder. Den er skrevet af et medlem af vores lederkollegium og udtrykker Berlingskes holdning.

Støjberg, sygehistorier og syge historier

»De afviste asylsøgeres sygehistorier har ganske forventeligt mobiliseret venstrefløjen til nye angreb på Støjberg.« Foto fra torsdagens samråd. Fold sammen
Læs mere
Foto: Jens Astrup

Danmark og andre lande, der har forpligtet sig til at overholde den europæiske menneskerettighedskonvention, skal undersøge de enkelte sager bedre, inden de træffer afgørelse om at hjemsende afviste asylsøgere, som er alvorligt syge.

Nogenlunde sådan lyder konklusionen på en dom afsagt for godt et år siden af Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol. Dommen betyder, at myndighederne skal bruge flere kræfter på at undersøge, om syge udlændinge er i reel risiko for »at blive udsat for en alvorlig, hurtig og uoprettelig forværring i vedkommendes helbredstilstand, der vil resultere i intens lidelse eller i en væsentlig reduktion i forventet restlevetid,« fremgår det af Udlændinge- og Integrationsministeriets referat af dommen.

Men kravet om at undersøge disse sager nøjere, inden der træffes afgørelse, blev ikke inddraget i behandlingen af en række ansøgninger om humanitært ophold. Årsagen var, forklarede udlændingeminister Inger Støjberg torsdag i Folketinget, arbejdspres. I syv tilfælde er syge asylsøgere sendt ud af landet, uden at deres sager har været vurderet efter den udvidede undersøgelsespligt.

Et højt arbejdspres kan selvsagt aldrig begrunde, at myndigheder afgør sager på et forkert grundlag. Afgørelser skal træffes på lovlig grund. Alt andet er syge bortforklaringer, uanset om der er tale om nogle få afgørelser i et ministerium eller om tusindvis af smask forkerte afgørelser om almindelige danskeres forsørgelsesgrundlag, som kommunerne træffer år efter år. Støjberg har ansvaret for, at hendes ministerium kan håndtere de opgaver, som Folketinget pålægger det, og det ansvar har hun ikke levet op til. Det må hun tale med sin kollega i Finansministeriet om at rette op på nu. Enhver, der kender til arbejdspresset i ministerierne, ved, at de ansatte knokler i et knaldhårdt tempo.

De afviste asylsøgeres sygehistorier har ganske forventeligt mobiliseret venstrefløjen til nye angreb på Støjberg, som – antydes det – sikkert har sagt til sine embedsmænd, at det ikke hastede med at genbehandle de syge udlændingesager. Det er der intet, der dokumenterer.

Derimod er der rigelig dokumentation for Socialdemokratiets hykleri. Da partiet sad med regeringsmagten, stod sager med problematisk behandling af ansøgninger om humanitært ophold i kø. Og det er der grunde til, for de er vanskelige.

På den ene side er der reelle humanitære hensyn, som skal veje tungt. På den anden side er der oplagt risiko for, at syge historier bruges som adgangsbillet til velfærdsydelser af folk, der ellers ingen chance ville have for at opnå ophold.

Aktuelt må man nu undersøge, om nogle af afgørelserne skal ændres. I nogle tilfælde kan man måske hjælpe de syge med at sende medicin til dem i deres hjemlande. Og når Støjberg har rustet sit ministerium til opgaverne, bør hun – sammen med befolkningens flertal – ryste oppositionens syge kalkunjagt af sig.