Dette er en leder. Den er skrevet af et medlem af vores lederkollegium og udtrykker Berlingskes holdning.

Selvransagelse

»Først efter Köln er det svenske politi i stand til at overvinde, hvad der ligner angst for at optræde politisk ukorrekt.«

De massive overfald på kvinder i Köln og andre tyske byer nytårsnat er, viser det sig, langtfra enestående. Lignende organiserede seksuelle gruppeoverfald, begået af et større antal mænd af nordafrikansk eller mellemøstlig herkomst er også foregået i andre europæiske byer og ikke kun nytårsnat. I Stockholm blev et stort antal unge piger og kvinder udsat for seksuelt motiverede overgreb under to musikfestivaler i 2014 og 2015. Ifølge beskrivelserne foregår overgrebene ofte på samme måde: Et større antal unge mænd omringer en kvinde. Derefter begår mændene overgreb og frarøver måske også offeret værdigenstande uden mulighed for, at offeret kan slippe væk eller for, at andre kan komme til hjælp.

I Tyskland mener justitsministeren, at episoderne i et vist omfang har været organiseret. Ifølge tysk politi har den form for gruppeoverfald på kvinder ligefrem en betegnelse, »taharrush gamea,« og er fulgt med unge mænd fra Mellemøsten og Afghanistan til Europa og altså også Skandinavien.

Oveni de grove forbrydelser, som gæsterne i Europa begik mod kvinder, der blev et let bytte, fulgte nye forbrydelser. Både i Tyskland og i Stockholm undlod politiet at informere om overgrebene. Og da anmeldelserne med tilhørende signalementer på gerningsmændene ikke længere lod sig skjule, viste det sig, at også medier i de to lande havde afholdt sig fra at fremlægge de foreliggende oplysninger. Både i Köln og Stockholm rapporterede politiet om et roligt forløb af en nytårsnat og en musikfestival, hvor hundredvis af unge kvinder blev overfaldet, tangerende voldtaget, for næsen af politiet. I Stockholm, hvor en kilde angiveligt gjorde flere forsøg på at få en stor avis til at rapportere om de skjulte forbrydelser, faldt avisens interesse for historien brat, da de mistænkte viste sig at være flygtninge. Først efter Köln er det svenske politi i stand til at overvinde, hvad der ligner angst for at optræde politisk ukorrekt.

I Danmark sker det også, at medier undlader at omtale etnicitet, selv når oplysningen er relevant. Da 25-30 personer i sidste uge optrådte så truende over for personalet på Slagelse Sygehus, at politiet flere gange måtte bruge knipler for at jage dem ud, undlod nyhedsbureauet Ritzau at oplyse, at der var tale om personer med baggrund i Tyrkiet, hvor større familiefremmøder hos døende slægtninge er en praksis, som i Danmark slet ikke er forenelig med hensynet til andre patienter og pårørende. Men i det store og hele rapporterer politi og medier i Danmark om virkeligheden, som den er.

Efter Köln og Stockholm er der grund til selvransagelse. I det politi, hvis tavshed om tidligere gruppeoverfald har muliggjort, at de kunne gentages. I medier, som er politiets medskyldige. Og i den venstrefløj, som af frygt for at støtte højrefløjen har gjort sig til forsvarere for verdens mest reaktionære kvindeundertrykkere.

Det er ubegribeligt, at unge mænd, der er søgt til Europa i forventning om beskyttelse, bolig og forsørgelse, takker for gæstfriheden med systematiske gruppeoverfald på kvinder. Men det er helt uforståeligt, at de, der skulle beskytte kvinderne, tier om overgrebene.