Dette er en leder. Den er skrevet af et medlem af vores lederkollegium og udtrykker Berlingskes holdning.

Sæt alt ind mod radikalisering

Med et greb på 60 millioner kroner fra de såkaldte satspuljemidler vil partierne på tværs af Folketinget, minus Enhedslisten, sætte hårdere ind mod den radikalisering i ekstremistiske miljøer, som i stadigt stigende grad udgør en trussel mod det danske samfund. Over 100 danske unge skønnes at være draget i hellig krig samtidig med, at politi, pædagoger, forældre, imamer, integrationskonsulenter med flere advarer om, at unge muslimer tiltrækkes af islamisme, hadprædikanter og Islamisk Stat. På den baggrund er det svært at indvende noget mod, at politikerne styrker indsatsen og finder penge til bl.a. en styrkelse af Politiets Efterretningstjeneste.

Men i årenes løb er der postet millioner af skattekroner i mere eller mindre obskure integrationsprojekter, og det er meget svært at gennemskue, hvor stor en del af den indsats, der reelt har båret frugt. I forlængelse af tirsdagens beslutning må det derfor være et krav, at vi på den ene side får bredt paletten ud med så bredspektret en indsats som muligt, på den anden side prioriterer hårdere, så indsatsen ikke drukner i snak og gode hensigter, og samtidig får indhentet et erfaringsmateriale, som myndigheder og frivillige kan bygge videre på.

Integrationen af udlændinge i Danmark kan ses fra to sider. Masser af indvandrere og flygtninge er faldet fint til, klarer sig selv, indordner sig samfundets love og lader deres børn få en uddannelse. Men samtidig har vi set ghettoisering og dannelse af parallelsamfund, udlændinge som føler sig udstødt eller bevidst udstøder sig selv. Nogle benytter åbenlyst og højlydt dansk demokrati og ytringsfrihed til at bekæmpe dansk demokrati og ytringsfrihed. Et godt eksempel på denne dobbelthed er Grimhøj-moskeen i Aarhus. Omkring denne moské trives nogle af de ekstreme islamistiske miljøer, og adskillige af de såkaldte Syrien-krigere, der er draget i hellig krig, er kommet i moskeen. Det er fristende at få dette arnested for ekstremisme lukket, hvis det ellers kunne lade sig gøre inden for Grundlovens rammer. Men på det seneste er det kommet frem, at netop mennesker med tilknytning til Grimhøj har kunnet få fat i unge på vej ud i ekstremisme, inden det gik galt.

Der er altså et både-og, når det handler om at stoppe radikalisering, og det nytter ikke at have fine fornemmelser. Man kan derfor diskutere klogskaben i, at Dansk Folkeparti i aftalen om de 60 millioner kroner har fået pillet et afsnit ud om, at imamer skal inddrages i den forebyggende indsats mod radikalisering. Det bliver PET og kommunerne, der skal tage sig af det samarbejde. Det er klart, at man ved at tage imamerne med i kerneindsatsen risikerer at tildele dem en status, som de ikke bør have i det danske sekulariserede samfund, men imod al hensigt kommer til at understøtte parallelsamfundet. Og man er bare nødt til at erkende, at det ofte er imamerne, som de unge lytter til. Alle muligheder må i brug, herunder samarbejde med imamer, men også ved at politi og myndigheder i lighed med kampen mod rockerkriminalitet stresser moskeer og miljøer, hvorfra rekrutteringen foregår. Kommunerne må se nøjere på den støtte, der gives til mistænkelige organisationer og arrangementer. De anti-demokratiske tendenser skal bades i offentlighedens lys, hvis de skal bekæmpes.