Dette er en leder. Den er skrevet af et medlem af vores lederkollegium og udtrykker Berlingskes holdning.

Ryg en fed mod smerterne

»Spørgsmålet er ikke for eller imod cannabis som sådan, men: Har stoffet en reel medicinsk effekt?«

Affødt af, at flere stater i USA og også nogle europæiske lande, herunder Holland, har lempet reglerne for brug af cannabis til medicinsk brug, dukker diskussionen tilsvarende op herhjemme. I stigende omfang har myndigheder rundt om nikket ja til at anvende cannabis – populært kendt i form af hash og marihuana – til smertelindring for patienter med kroniske sygdomme. Typisk er det cannabis fremstillet i syntetisk form som næsespray eller tabletter. Men nogle amerikanske stater har givet tilladelse til, at patienter kan ryge marihuana på den, om man så må sige, traditionelle vis.

Derfor er der en vis dobbelthed i diskussionen. Cannabis er et rusmiddel, som er forbudt i de fleste vestlige lande, fordi stoffet dokumenteret har en række skadevirkninger. Ikke mindst i forhold til udvikling af psykiske sygdomme kan hash og marihuana have voldsomme indvirkninger, og det er absolut ikke uden grund, når sundhedsmyndigheder og misbrugseksperter advarer kraftigt mod udbredelsen af cannabis blandt unge. På den anden side er der tegn på, at stoffet, rigtigt anvendt, kan have en medicinsk effekt. I begrænset og kontrolleret omfang foretages der på den baggrund forsøg med smertebehandling med cannabis-præparater også i Danmark. Men bag debatten for og imod den medicinske effekt aner man hos nogle tilhængere et håb om via lægerne at få legaliseret cannabis.

Det er der i sig selv ingen argumenter for. Der er ingen grund til at legalisere et rusmiddel, som erfaringsmæssigt har store skadevirkninger. Derimod er der god grund til yderligere at intensivere forskningen for at få klarlagt, om og i hvilken grad cannabis har dokumenterede medicinske effekter. Der findes flere internationale undersøgelser, men de stritter i forskellige retninger. Cannabis synes at have en smertelindrende effekt for eksempelvis sklerose-ramte eller kræftpatienter. Man kan derudover finde påstande om, at cannabis kan have en helbredende virkning på visse cancer-sygdomme. Men her er vi ude i ren overtro. Med andre ord: Vi mangler en ordentlig, videnskabelig baggrund for at give markedet frit.

Ethvert lægeligt fremskridt må hilses velkommen. Der er ikke noget odiøst eller kontroversielt i at anvende cannabis medicinsk – hvis sundhedsmyndighederne kan stå inde for det. Vi benytter også morfinpræparater til smertelindring, selv om morfin som sådan er både farligt og forbudt. Det gælder for stort set al medicin, at det kan bruges og misbruges. Selv om Venstre sammen med Konservative og Socialdemokraterne er imod en bredere medicinsk anvendelse af cannabis må opfordringen til sundhedsminister Sophie Løhde være at se fordomsfrit på spørgsmålet og gerne sætte gang i yderligere undersøgelser. Spørgsmålet er ikke for eller imod cannabis som sådan, men: Har stoffet en reel medicinsk effekt? Er denne effekt bedre eller dårligere end allerede kendte lægemidler til samme formål? Vil det være dyrere eller billigere at benytte cannabis i øget omfang? Med andre ord: Er der en fornuftig grund til at sige ja til mere cannabis som lægemiddel? Det handler sagen om. Ikke om fordomme eller myter.