Dette er en leder. Den er skrevet af et medlem af vores lederkollegium og udtrykker Berlingskes holdning.

Presset til grænsen

Vigtigst er, at politiet bliver brugt til opgaver, der kræver politiuddannelse og kun det. Indsættelsen af Hjemmeværnets frivillige viser, at skiftende regeringer har forsømt statens vigtigste opgave, som er borgernes sikkerhed. Politiet har ikke mange reserver at tage af. Det samme gælder forsvaret.

Hjemmeværnet skal nu indsættes som hjælp til politiet ved grænseovergangene. Det har regeringen med støtte fra et bredt flertal i Folketinget besluttet, og dermed er der udsigt til en nødvendig aflastning af politiet. Baggrunden for beslutningen er velkendt. Politiet er kørt i bund af nye opgaver i form af grænsekontrol og bevogtning af terrormål specielt i København. Antallet af udestående overarbejdstimer i politiet er mere end fordoblet på et år, og mange politifolk har nået grænsen for, hvad man kan bede dem levere i form af ekstraarbejde.

Derfor er det indlysende rigtigt at bede Hjemmeværnet stille frivillige til at hjælpe med grænsekontrollen foreløbig i resten af 2016. Justitsministeren har bedt om hvad der svarer til 125 årsværk, som nu skal gennemgå en fem dages særlig uddannelse under ledelse af Politiskolen, og derefter ansættes på kontrakt. Hjemmeværnet indsættes som almindelig hjælp til politiet, hvilket vil sige uden våben, og under politiets kommando. Der bliver tale om opgaver, som på flere måder ligner de opgaver, som Hjemmeværnet i mange år har udført for politiet. Eksempelvis bistår Hjemmeværnet allerede nu med bevogtningsopgaver ved Modtagecenter Søgårdlejren i Sønderjylland. Der er altså ikke grund til at frygte, at regeringen nu pudser nogle halvvilde, bevæbnede amatørkrigere på uskyldige civile. Hjemmeværnet er som militær organisation trænet til at operere under kommando, i dette tilfælde af politiet, der også vil tage sig af eventuel magtanvendelse.

Men det øgede tryk på politiet giver anledning til at overveje, om staten bør opbygge en særlig styrke, som kan bevogte grænser og terrormål uden nødvendigvis at være uddannede politifolk eller professionelle soldater. Grænsen til Tyskland er i mange årtier blevet bevogtet af gendarmer og senere af civile i Toldgrænsekorpset, der blev nedlagt så sent som i 1969. Det kan være en overvejelse værd, om det giver mening at opbygge et særligt korps til den type opgaver, hvis de viser sig at blive permanente.

Vigtigst er blot, at politiet bliver brugt til opgaver, der kræver politiuddannelse og kun det. Indsættelsen af Hjemmeværnets frivillige viser, at skiftende regeringer har forsømt statens vigtigste opgave, som er borgernes sikkerhed. Politiet har ikke mange reserver at tage af. Det samme gælder forsvaret. Forsvaret har ikke ressourcerne til at indsætte soldater til længerevarende bevogtning af terrormål. Den smule professionel hær, der er tilbage, er allerede fuldt optaget af koalitionen mod IS og af deltagelse i genforsikringsopgaver i NATOs østeuropæiske medlemslande.

Mens Hjemmeværnet går i gang med at rekruttere og uddanne folk til grænsekontrollen, må politiet gør alvor af løfterne om at slippe de opgaver, som ikke kræver en politiuddannelse. Ingen aner, om en ny migrant- og flygtningestrøm står ved grænsen til sommer. Eller om nye terrorangreb rammer. Kun ét ligger fast. Der bliver brug for flere ressourcer til at sikre landet. Næste gang har regeringen ingen undskyldning for ikke at kunne levere dén sikkerhed.