Dette er en leder. Den er skrevet af et medlem af vores lederkollegium og udtrykker Berlingskes holdning.

Obamas valgtale

Læs mere
Fold sammen

Præsident Barack Obama holdt i går sin tale til nationen. Næsten som ventet var det en tale, der rakte direkte ind over næste præsidentvalg i 2016. Det var demokratiske kerneværdier, præsidenten opremsede - lavere skat til middelklassen, men højere skat til de højest lønnene. Ligeløn for lige arbejde. Mindstelønnen op. Barselsorlov til kvinder og syv betalte sygedage til ansatte i virksomhederne. Altsammen noget, som demokraterne godt ved bliver umuligt at gennemføre med den nuværende republikansk styrede kongres.

Obama kan med rette tage en del af æren for, at USA er sluppet ud af den finanskrise, der var ved at kvæle landet i de første to år af hans præsidenttid. Men republikanerne har også ret i, at det kunne gå meget bedre, end det rent faktisk gør.

Væksten er der ganske vist, og arbejdsløsheden er nået under de magiske seks procent. Men tallene dækker over, at mange amerikanere er forsvundet fra arbejdsmarkedet og derfor ikke registreres mere. De job, der skabes, er lavtlønsjob, fordi virksomhederne trods alt ikke kører så godt, at de tør ansætte højt specialiseret arbejdskraft. Skatten for virksomhederne er simpelthen for høj. Det må Obama sammen med sine demokratiske partifæller og republikanerne gøre noget ved.

Det er derfor glædeligt, at Obama i forbindelse med sine skattetanker nævnte virksomhedernes problemer - nemlig at de, der ikke vælger at udflage til skattely - ikke belønnes for at beholde virksomheden i USA. De bliver tværtimod straffet med en rekordhøj virksomhedsskat på op til 35 procent.

Selv om der ikke er mange, der rammer loftet, fordi skattesystemet trods alt er gennemhullet med muligheder for særlige fradrag, så bliver de amerikanske virksomheder beskattet så hårdt, at mange forsøger at flytte skatten til andre lande for at slippe for at betale de høje afgifter.

Selv om Obamas tale om skatten primært drejede sig om middelklassens problemer, så nævnte Obama dog problemet med virksomhederne. Og det var måske et lyspunkt. For hvis ikke der gøres noget for de dygtige og innovative amerikanske selskaber, så fortsætter udflagningen. Og økonomien kommer ikke op i de omdrejninger, som burde være tilfældet, efter at den amerikanske centralbank siden begyndelsen af 2009 har sendt trillioner af dollar ud i samfundet for at stimulere økonomien. Og lønmodtagerne vil derfor heller ikke få glæde at reelle jobs til en løn, man kan leve af, hvis ikke virksomhederne får vilkår, de kan arbejde under.

Dette problem sammen med det glædelige, at USA i slutningen af dette år måske færdigforhandler handelsaftalen med EU, kan på sigt kaste en ny vækst af sig. Og netop de handelsaftaler vil kunne hjælpe ikke alene USA til endelig helt at slippe over finanskrisen, men også få Europa på fode igen med tusindsvis af nye arbejdspladser på begge sider af Atlanten. Der kan man sikkert blive enige med republikanerne.