Dette er en leder. Den er skrevet af et medlem af vores lederkollegium og udtrykker Berlingskes holdning.

Nets udgør en trussel for erhvervslivet

Det gyldne incitamentsprogram for ledelsen i Nets er ikke en sag, der kun vedrører ejere og ledelse. Det har potentielt store skadevirkninger for det øvrige erhvervsliv. Derfor er det berettiget, at andre blander sig.

Den folkelige og politiske stemning, markeret i valgresultatet, er skeptisk over for erhvervslivet og frie markeder. Nets’ adfærd puster til den stemning og øger risikoen for drastiske og planøkonomiske indgreb til skade for erhvervslivet og dansk økonomi. Her ses CEO i Nets, Bo Nilsson. Fold sammen
Læs mere
Foto: Liselotte Sabroe / Ritzau Scanpix

Virksomheden Nets har en historie med rundhåndede incitamentsprogrammer til virksomhedens ledelse. Den tradition fortsætter med et aktieprogram, der ifølge Dagbladet Børsen kan berige ledelsen med syv mia. kroner. Det er et aktieprogram, så ledelsen skal investere egne penge, og ledelsen løber en risiko, der måske afbalancerer muligheden for den store gevinst. Virksomhedens ejere kommer til at betale prisen for den store gevinst til ledelsen, så kan vi andre ikke bare være ligeglade med, at en tilsyneladende sløv ejer urimeligt forgylder ledelsen?

Det kan vi ikke. Aktieprogrammet kan ikke reduceres til en privat sag mellem virksomhedens ejer og ledelse. Den tilsyneladende urimelige forgyldning af Nets' ledelse indebærer en politisk risiko. Den folkelige og politiske stemning, markeret i valgresultatet, er skeptisk over for erhvervslivet og frie markeder. Nets’ adfærd puster til den stemning og øger risikoen for drastiske og planøkonomiske indgreb til skade for erhvervslivet og dansk økonomi.

Den politiske risiko forøges af Nets' lukkethed om aktieprogrammet. Det skaber grobund for mytedannelse og styrker mistanken om, at aktieprogrammet er urimeligt gunstigt. Hvis aktieprogrammet udgør en rimelig og afbalanceret mulighed for tab og gevinst, kan det vel lægges frem til åben beskuelse?

Lukketheden er under alle omstændigheder udtryk for hykleri fra Nets' side. Virksomheden har en »CSR- politik«, som i lyset af virksomhedens faktiske adfærd er en gang utroværdig bragesnak. Det lyder (oversat fra engelsk): »Koncernen er forpligtet til at agere som en ansvarlig virksomhedsborger« og videre »Det overordnede formål med CSR-politikken er at styrke koncernens profil som en ansvarlig koncern i forhold til kunder, aktionærer og stakeholders i almindelighed«. Disse højstemte formuleringer står i skarp kontrast til virksomhedens faktiske adfærd.

Hykleriets skadevirkninger rammer ikke kun Nets, men også andre virksomheder, fordi det er med til at styrke venstrefløjens mistanke om, at virksomhedernes CSR-politikker kun er vinduespynt uden praktisk betydning.

Når aktieprogrammet i Nets ikke kun er en sag for ejere og ledelse, skyldes det også det særprægede marked, Nets opererer i. Det er ikke et normalt marked med blomstrende konkurrence. Nets har en monopollignende position på betalingsformidling og drift af Nem-ID. Det giver anledning til mistanke om, at ejernes løse omgang med midlerne bunder i, at virksomheden kommer for let til pengene i kraft af den monopolagtige position. Misbrug af et monopol er skadeligt for kunderne og samfundsøkonomien og berettiger, at andre end ejere og ledelse blander sig.

Nets’ adfærd har da også fået kritik fra dele af erhvervslivet anført af den gamle kapitalfondsmand, Christian Frigast, der også er formand for venture- og kapitalfondenes organisation DVCA. Frigast understreger, at der er tale om et aktieprogram, hvor ledelsen investerer og løber en risiko, »men afkastprofilen er højst usædvanlig«. Nets' adfærd risikerer at stille aktieprogrammer generelt i et dårligt lys. Rigtigt udformet er aktieprogrammer et fornuftigt redskab til at sikre værdiskabelse i virksomhederne.

Nets’ adfærd »smitter af på hele det danske investormiljø. Nets og dets ejere burde derfor genoverveje programmet,« udtaler Christian Frigast.

Det er sagens kerne. Nets' aktieprogram har skadevirkninger langt ud over virksomheden selv. Derfor må Nets opfordres til at revurdere programmet, eller som minimum fremvise fuld åbenhed, hvis der ikke er noget at komme efter.

OLE P. KRISTENSEN