Dette er en leder. Den er skrevet af et medlem af vores lederkollegium og udtrykker Berlingskes holdning.

Ministeren der blev klogere

En alt for sjælden begivenhed har ramt dansk politik. En politiker, tilmed en minister og tilmed en person, som har fremstået nærmest argumentresistent, er blevet klogere.