Dette er en leder. Den er skrevet af et medlem af vores lederkollegium og udtrykker Berlingskes holdning.

Man kunne jo også sætte København fri

»Byen får næsten 1.000 nye indbyggere om måneden, de er næppe millionærer alle sammen.« Nybyggerier i København. Her er det lejligheder i Sydhavnen. Fold sammen
Læs mere
Foto: Bax Lindhardt

Først bruger politikerne i Københavns Kommune en masse kræfter på at trække velhavende skatteydere til byen. Derefter skælder politikerne ud over, at der er for mange velhavende skatteydere i byen.

Sådan kan man, hvis man har lidt tendens til arrigskab, udlægge nogle af de politiske udmeldinger, som vi her i tiden frem mod kommunalvalget hører fra bl.a. Socialdemokratiet og venstrefløjspolitikere. For det er da pudsigt, at det, efter at det er lykkedes at gøre København til en attraktiv by for børnefamilier og velhavende singler, skal være et problem, at disse grupper i store mængder har lyst til at bosætte sig i Københavns nye og gamle kvarterer.

Senest meldte overborgmester Frank Jensen (S) torsdag ud i Berlingske, at det ikke må gå København som andre europæiske storbyer – at byen udelukker mindre velstillede grupper af befolkningen som følge af de høje boligpriser. Argumentet – at der også skal være plads til politibetjenten og sygeplejersken – høres ofte. Men det svækkes af, at boligudgift jo også handler om valg. Nogle betaler gerne en dyr husleje og skærer ned på andre udgifter. Andre vælger en billig bolig for at kunne anvende mere på forbrug.

Selvfølgelig har overborgmesteren og ligesindede en pointe. København skal være en by for alle. Men byen får næsten 1.000 nye indbyggere om måneden, de er næppe millionærer alle sammen. København har mange studerende og et alt for stort antal borgere på overførselsindkomster. Men det er korrekt, at de nye, attraktive boligområder i Ørestad, Nordhavn og omkring Sydhavnen kræver en god indtægt. Det er resultatet af en bevidst politik, som den daværende socialdemokratiske overborgmester, Jens Kramer Mikkelsen, i 1990erne satte i gang hånd i hånd med den daværende socialdemokratiske finansminister Mogens Lykketoft. Og det har ført til den lykkelige udvikling, at kommunen har kunnet tiltrække nye skatteborgere.

Frank Jensen er stolt over, at han via planloven har opnået, at nye boligområder skal indeholde minimum 25 procent almennyttigt byggeri – til såkaldt almindelige lønmodtagere. Han glemmer i den forbindelse, at den eneste grund til, at huslejerne i almene boliger kan holdes på et nogenlunde overkommeligt niveau, er, at byggerierne modtager betydelig offentlig støtte og/eller at den enkelte lejer ofte modtager boligstøtte. Alt sammen finansieret af de velhavende skatteydere, som venstrefløjen helst ikke vil kendes ved.

Cirkusset bunder i en indviklet dansk boliglovgivning med tilhørende detailregulering. Reglerne forhindrer f.eks., at der bygges de nye, mindre to-tre værelses lejligheder, der er et skrigende behov for. Reglerne gør det til et rent lotteri at finde en passende bolig. Venstres Søren Pind, i dag forsknings- og uddannelsesminister, fremsatte for et par år siden et forslag om at sætte huslejerne fri for nye lejemål. En kontroversiel idé, fordi den går stik imod vores tradition for at ville regulere hvert et hjørne af boligpolitikken. Men et frit marked sammenholdt med større frihed til at opføre et mere varieret nybyggeri, også på det private lejeområde, ville være en anden og bedre vej at gå. Det kunne endda være med til at fastholde København som en mangfoldig by.