Dette er en leder. Den er skrevet af et medlem af vores lederkollegium og udtrykker Berlingskes holdning.

Lov fjerner ikke mobning

"Man kan ikke lovgive om alt, og man kan ikke lovgive sig til at gøre børn, eller voksne for den sags skyld, til gode mennesker. Man kan derimod påvirke skoleelever og deres forældre gennem oplysningskampagner, med pædagogiske metoder gøre mobning til tema i skolerne."

Mindst én ud af ti skoleelever oplever i løbet af skoletiden at blive mobbet af kammeraterne. Måske er tallet endda højere, fordi der er forskel på, hvordan der spørges i de undersøgelser, som indtil nu er foretaget af mobningen. Under alle omstændigheder er ét tilfælde af mobning et for meget. Noget tyder endda, som artikler i Berlingske har peget på, at børn, der bliver mobbet, sættes bagud fagligt og i sidste ende risikerer at gå ud af skolen med dårligere karakterer, end de kunne have opnået.

Derfor er det relevant, når såvel repræsentanter for eleverne selv som børneorganisationer opfordrer undervisningsministeren til at tage fat om problemet. Hvilket Ellen Trane Nørby efter eget udsagn også agter at gøre. Nogle foreslår en egentlig mobbelov, og det kan lyde tiltalende. Men det kan også vise sig som en nem og i praksis overflødig løsning på et dybtgående problem. Men man kan ikke lovgive om alt, og man kan ikke lovgive sig til at gøre børn, eller voksne for den sags skyld, til gode mennesker. Man kan derimod påvirke skoleelever og deres forældre gennem oplysningskampagner, med pædagogiske metoder gøre mobning til tema i skolerne – det sker allerede – og pålægge skolerne at fastlægge og håndhæve regler om mobning. For flere år siden besluttede Folketinget, at alle folkeskoler skulle have en strategi for anti-mobning, men en tredjedel af skolerne lever ifølge Red Barnet ikke op til kravet. Det er selvfølgelig ikke godt nok. En egentlig mobbelov kan blive et slag i luften, men det vil være til gavn for anti-mobningen, hvis undervisningsministeren får præciseret i skoleloven, at skolerne har en forpligtelse til at tage fat om problemet.

Endelig må man opfordre forældre til at tale med deres børn om mobbe-problemer, enten børnene nu er ofre eller udøvere, og først og fremmest bede forældrene om at opdrage børnene. For det er der, det starter: At forældre viser det gode eksempel og fortæller deres børn, at de skal opføre sig ordentligt og behandle andre med respekt – også dem, man ikke lige er bedste venner med. Drilleri mellem børn har altid forekommet og vil altid forekomme. Men der er en glidende og svært definerbar overgang mellem almindeligt venskabeligt drilleri, uvenskab og egentlig mobning, som i de værste tilfælde kan være dybt traumatiserende. I en sådan grad, at ofrene får brug for professionel hjælp.

Dertil må det ikke komme, og derfor skal voksne gribe ind, hvis de oplever, at deres børn bliver mobbet eller er med til at mobbe andre. Men skolerne har også et ansvar. Først og fremmest ligger der en ledelsesopgave, hvor den enkelte skole klart må melde ud, at man ikke accepterer mobning, og at man forventer, at forældrene bakker op om den politik. Mobningen foregår som regel uden for klasseværelserne, i skolegården eller uden for skolens område. Men den handler om sammenholdet i klasserne og mellem eleverne. Derfor er der nødt til at være et tæt samspil mellem skole og hjem, selv om det kan være svært at konfrontere forældre med, at deres barn er med til at mobbe og dermed ødelægge dagligdagen for et andet barn. Mobning er desværre et område, hvor man ikke med et fingerknips og en ekstra lov kan fjerne problemet. Det stikker dybere, fordi det handler om, hvordan vi opfører os over for hinanden.