Dette er en leder. Den er skrevet af et medlem af vores lederkollegium og udtrykker Berlingskes holdning.

Løkke bestod første eksamen

Danmark bøvler med lav vækst og lav produktivitet. Der er brug for reformer, der skaffer flere hænder og hoveder – yngre skal i gang, og ældre skal blive længere. Vi skal arbejde smartere, øge produktiviteten.

Når der i dag er afslutningsdebat i Folketinget kan statsminister Lars Løkke Rasmussen se tilbage på en dramatisk første sæson. I dagens Berlingske gør Løkke status, og det er rimeligt at sige, at statsministeren under ekstremt svære vilkår har bestået første års eksamen, men allerede til efteråret venter den helt store eksamen. Det gælder de omfattende økonomiske forhandlinger i regi af den nye plan for den økonomiske politik på vej mod 2025 og holdbarheden af de initiativer, der skal bremse presset på Danmark og Europas grænser.

Løkke ved det godt, fordi begge dele indgår i hans såkaldte »fire ledestjerner«, regeringens målsætninger han sammenfattede her i avisen efter sin tiltrædelse: Færre på offentlig forsørgelse. Flere jobs i den private sektor. Bedre kernevelfærd, særligt når det gælder sundhedssektoren og de ældres forhold. Her har udviklingen været positiv, bl.a. hjulpet på vej af det reformarbejde skiftende regeringer har gennemført de senere år.

Når det gælder den fjerde ledestjerne, en strammere udlændingepolitik, så færre kommer hertil og flere bliver en del af arbejdsfællesskabet, har den internationale udvikling gjort billedet mindre entydigt. Da regeringen trådte til, vendte flygtninge og migrantkrisen op og ned på dansk og europæisk politik. Krisen kommer samtidig med, at EU endnu ikke har fået gang i væksten og medvirker til vælgeroprør i mange lande. Men i hele udlændingespørgsmålet er det uomtvisteligt, at Danmark har været med til at sætte »en ny europæisk standard«, siger Løkke om de danske stramninger, der blev gennemført under stor kritik.

Vi har endnu til gode at se, om Danmark og EUs forholdsregler vil bære frugt, eller om en folkevandring venter på trods af EU-Tyrkiet-aftalen. Indenrigspolitisk nærmer de tre store partier, S, DF og V sig hinanden i udlændingespørgsmålet. Dette vil alt andet lige vanskeliggøre en fuldstændig afmontering, ud over visse lempelser, hvis rød blok skulle komme til efter et valg. Det sidste er ikke umuligt henset til de skiftende flertal i meningsmålingerne.

Når Folketinget sendes på sommerferie efter dagens debat, er det for at lade op til den store opgave, der følger når regeringen senere offentliggør 2025-planen, der bliver retningsgivende. Krisebevidstheden savner vi, selvom Danmark ellers bøvler med lav vækst og lav produktivitet. Der er brug for reformer, der skaffer flere hænder og hoveder – yngre skal i gang, og ældre skal blive længere. Vi skal arbejde smartere, øge produktiviteten.

Danskerne har dog luret, at noget er undervejs. Uanset at dele af dansk erhvervsliv kunne ønske sig større privatforbrug til gavn for væksten, så holder borgerne klogt på pengene. Indtil det bliver afklaret, om regeringen vil øge brandbeskatningen af ejerboligerne, særligt i hovedstadsområdet. Og om de reelt kan forvente lempelser i bund- og topskat, så der bliver mere rimelighed for dem, der finansierer den fælles velfærd. Topskat er billigst og mest effektfuldt at reducere, mens selv små lempelser i bunden er dyre. Der er lagt i ovnen til et opgør i blå blok om den sag.

Det bliver således et svært politisk efterår, men ambitionerne bør næsten ikke sættes for højt, hvis der skal sparkes gang i en langsigtet vækst. Det bliver under alle omstændigheder svært parlamentarisk for den smalle Venstreregering at følge Løkkes ledestjerner i den nye politiske sæson.