Dette er en leder. Den er skrevet af et medlem af vores lederkollegium og udtrykker Berlingskes holdning.

Leder: Pirateri nu med modstand

Vi skal følge op på USAs heldige aktion.

Piraterne langs med den somaliske kyst har kunnet score den store gevinst uden problemer indtil i forgårs, da den amerikanske flåde bistået af specialstyrker dræbte tre af de fire pirater, der holdt en amerikansk kaptajn fra »Maersk Alabama« som gidsel. Aktionen var spektakulær og har sendt et kraftigt signal om, at det er en dårlig idé at tage amerikanere som gidsler. Vi kan ikke udelukke yderligere militære aktioner fra amerikansk hold i den kommende tid direkte mod gidseltagernes bagmænd. Piraterne skal have en lærestreg. Den lethed, det har været for dem at hente millioner ind fra skibsredere rundt om i verden, skal stoppes. Nu er uheldet for piraterne, at de tog amerikanere som gidsler. Derved kan de formentlig sove betydeligt mindre roligt om natten, end hvis de havde taget europæiske gidsler. Men at ét land har viljen og kapaciteten til at ramme piraterne bredt skal ikke være afgørende for, om vi får standset lovløsheden i Somalia. Der skal international handlekraft bag, og om muligt må vi – når vi har fået en række klarere internationale aftaler – få danske flådefartøjer tilbage igen.

FNs Sikkerhedsråd besluttede ganske vist i midten af december, at det er tilladt at forfølge pirater både på vand og til lands, men eftersom Somalia ikke har en fungerende regering, så er det i realiteten op til hvert enkelt land, hvordan man vil løse problemet. Amerikanerne har her valgt en militær løsning. Den kan på den korte bane blive farligere, hvis ikke den bliver fulgt op internationalt af en række tiltag. Piraterne er nemlig meget velorganiserede og vil efter aktionen søndag tage endnu mere brutale metoder i brug for at sikre, at de også får deres penge.

Først og fremmest er det vigtigt, at der gives mulighed for at strafforfølge de pirater, der bliver taget til fange, ved en international domstol. Det er ikke muligt i dag. Ganske vist er der nogle pirater, der nu sidder fængslet i Kenya og venter på, at deres sag kommer for retten. Der er også et par pirater på vej til Frankrig. Men et internationalt system til bekæmpelse af pirateri findes ikke endnu. Det bør etableres, således at vi undgår en gentagelse af situationen med »Absalon«, der måtte sætte pirater fri, fordi besætningen ikke kunne andet på det tidspunkt.

For det andet er det nødvendigt at ramme bagmændene bag pirateriet. Med det avancerede udstyr, de køber for de penge, de får fra skibsredere, må det være muligt at indskrænke deres handlemuligheder. Man må kunne ramme bagmændene økonomisk og måske også militært. Man ved, hvor de findes i Somalia. De skilter med deres rigdomme, og deres huse er prangende.

Det sværeste bliver selve Somalia, og hvordan det internationale samfund får dette udpinte og borgerkrigshærgede land på fode igen. Somalia har alt for længe været styret af klaner, af terrorister og af pirater. Først når der kommer en duelig regering, vil vi for alvor se et Somalia, der selv hjælper til. Men det kræver en betydelig international indsats og vilje, der ikke er til stede lige nu.