Dette er en leder. Den er skrevet af et medlem af vores lederkollegium og udtrykker Berlingskes holdning.

Leder: Ministre er på job hele døgnet

Vælgerne må afgøre, hvornår jagt og golf bliver til mere, end hvad jobbet kræver.

Hørsholms forhenværende konservative politiker og snart også forhenværende borgmester, Uffe Thorndahl, har på falderebet gjort det til sit politiske livs sidste opgave at føre vendetta mod udvalgte politiske modstandere. Først var det Venstres daværende amtsborgmester, nu næstformand, Lars Løkke Rasmussen, der fik sine udgiftsbilag endevendt. Løkke Rasmussen forhindrede i sin tid, at det daværende Frederiksborg Amt fik en konservativ amtsborgmester. Nu er det den tidligere konservative leder, Bendt Bendtsen, der får sine jagtrejser og golfbesøg endevendt. Bendt Bendtsen var formand, da Det Konservative Folkeparti lagde afstand til Thorndahls kampagne mod Løkke Rasmussen, og som endte med, at Thorndahl forlod partiet og nu er løsgænger.

Motivet til de kampagner, som den partiløse borgmester fører, er klart. Uffe Thorndahl siger selv, at han ønsker borgerlig anstændighed genindført, men når genstandene for hans korstog er politiske og personlige modstandere, spiller hævntørst og bitterhed nok også en uklædelig rolle.

Er der så noget at komme efter? Er det bestikkelse, når en minister tager imod invitationer til jagt eller til en runde golf med frokost? Og er det kun kritisabelt, hvis det sker en halv snes gange om året? Eller er jagt og golf udtryk for, at ministre har lov til, måske nærmest har pligt til at omgås interessegrupper, virksomheder, fagforening og mennesker i det hele taget på mange forskellige måder? Spørgsmålet, som den enkelte vælger må finde sit eget svar på, er, om ministre går over stregen, hvis de plejer deres kontakter og netværk i en form, som de selv har en personlig fornøjelse ved, eller som indebærer et element af gave. Her forudsættes naturligvis, at formelle regler er overholdt, hvilket ombudsmanden for tiden kigger på.

Omfanget af Bendt Bendtsens jagt- og golfbesøg har bragt ham ind i gråzonen, hvor diskussionen om formålet med arrangementerne kan begynde. Han og andre ministre, der tager imod invitationer af den art, burde have vidst, at selv om de inviteres som privatperson, så er ministeren også altid med på rejsen. Ministre er ministre hele døgnet, og ingen andre end deres spindoktor vil i ramme alvor påstå, at de alene inviteres, fordi de er nogle flinke fyre. Bendt Bendtsen burde have vidst, at uanset om han – som forsvarsminister Søren Gade – selv betaler flybilletten til jagtrejsen, er det ikke Bendt eller Søren, der rejser privat, men ministeren, der er undervejs for at modtage en gratis jagt med ophold. Derfor er det Bendt Bendtsens eget ansvar, at der er kommet offentlig fokus på rejserne. Det afgørende er imidlertid, at vælgerne kan følge med i ministrenes gerninger. Det var netop her, det var ved at gå galt, da der sidste sommer blev spurgt til Bendtsens brug af ministerbilen til private ærinder. I et ualmindeligt fjollet forsøg på at beskytte ministeren gav hans embedsmænd sig til at omskrive middags- og golfbesøg til fantasifulde erhvervsformål. Svindelen blev rettet i sidste øjeblik. I øvrigt blev reglerne for brug af ministerbil også rettet, så ministre naturligvis kan transporteres i deres arbejdstid – som er alle døgnets timer.