Dette er en leder. Den er skrevet af et medlem af vores lederkollegium og udtrykker Berlingskes holdning.

Leder: Må vi ikke godt få sandheden om den politiskole?

»Placeringen af en politiuddannelse kan næppe kategoriseres som en statshemmelighed.«

Arkivfoto: Scanpix Fold sammen
Læs mere
Foto: Michael Bothager

Undertiden kan tilforladelige politiske initiativer udvikle sig til det nærmest groteske med mytedannelser og beskyldninger om skjulte dagsordener. Netop sådan er beslutningen om at oprette en ny politiskole i Vestdanmark ved at udvikle sig. I stedet for åbent at fremlægge plusser og minusser ved vedtagelsen er regeringen i færd med at håndtere politiskolen ud i en gråzone, hvor mistanken om kammerateri og korridoraftaler finder grobund.

Regeringen besluttede i efteråret 2015 at placere en politiuddannelse i Vestdanmark, og interesserede kommuner blev opfordret til at byde ind med egnede lokaliteter, herunder eksisterende bygninger, selv om Rigspolitiet foretrak et nybyggeri. I processen indgik desuden, at den ny politiskole skulle placeres i rimelig afstand fra København, fordi politieleverne under uddannelsen skal kunne inddrages til særlige opgaver f.eks. i forbindelse med statsbesøg eller store demonstrationer. Flere kommuner gik i gang med opgaven, og bl.a. Vejle bød ind med en nedlagt sygeplejeskole lige til at flytte ind i. Men i stedet valgte regeringen i november at pege på et nybyggeri i Herning. Den endelige beslutning er dog ikke taget endnu.

Måske er Herning den rigtige beslutning. Måske er det billigere og mere rationelt at bygge en ny politiskole i Herning. Vi ved det ikke, for vi må ikke få at vide, hvorfor regeringen har taget den beslutning, eller hvordan beslutningsprocessen er foregået. Berlingske har, som det er fremgået af avisen og på b.dk. søgt aktindsigt. Af 154 dokumenter har vi fået udleveret 71, mens 83 er undtaget aktindsigt i henhold til offentlighedsloven. Det nærmer sig jo det latterlige. Imens vokser mytemageriet: Landet har en Venstre-ledet regering, og Hernings borgmester er Venstremand.

Hvis ikke regeringen vil undgå beskyldninger om vennetjenester eller det, der er værre, må den stå frem og forklare og forsvare sin beslutning. En sag som denne, hvor der skal forhandles mellem flere politiske partier, må selvfølgelig omgærdes med en vis fortrolighed. Men placeringen af en politiuddannelse kan næppe kategoriseres som en statshemmelighed, og helt nøgternt har borgerne krav på at få oplyst, hvad deres skattepenge bliver brugt til og hvorfor.

Venstres offentlighedsordfører, Jan E. Jørgensen, siger til Berlingske, at han går ud fra, at alle regler er blevet overholdt, og at der i øvrigt nok vil opstå mytedannelser alligevel. Det sidste kan være sandt nok, men mytedannelserne kan dog imødegås af fakta. Og det er da dejligt med en tillidsfuld politiker som Jan E. Jørgensen, men det kunne også være rart med lidt kritisk sans over for egen regering.

Vi vil også gerne tro på, at alt er gået rigtigt til. Men vi vil gerne være sikker. Når nu en stribe kommuner har brugt tid, penge og kræfter på at imødekomme regeringens ønske om at få forslag til placering af politiskolen og efterfølgende føler sig mere eller mindre snydt i processen, må regeringen tage kommunerne og offentligheden så alvorligt, at den kan redegøre for det fornuftige i beslutningen.

Endelig er forløbet om Berlingskes anmodning om aktindsigt endnu en understregning af, at den offentlighedslov, som blev vedtaget i 2014, ikke lever op til sit navn. Den skal heldigvis evalueres – og efterfølgende gerne revideres – i dette forår.