Dette er en leder. Den er skrevet af et medlem af vores lederkollegium og udtrykker Berlingskes holdning.

Leder: Lovgivning til tiden

»Det betyder i dag langt mere, at nye tiltag har en folkelig legitimitet, end at udvalgte organisationer bakker op.«