Dette er en leder. Den er skrevet af et medlem af vores lederkollegium og udtrykker Berlingskes holdning.

Leder: Læren af Stein Bagger-sagen

Paradoksalt nok viser dommen, at markedsøkonomien fungerer.

Når man så den bedrageritiltalte Stein Bagger komme ud af retssalen og sole sig i blitzlys for derefter at få et knus af en TV-vært, der gerne ville have lidt med af glansen, kan man have sine bange anelser for retsopfattelsen. En så spektakulær bedragerisag skaber opmærksomhed og interesse for personen Stein Bagger. Men han skal ikke gøres til en helt. Stein Bagger er hovedmanden bag en grov forbrydelse, selv om han i retten har forsøgt at gøre andre til i al fald moralsk medskyldige. Derfor er det godt, at retten med en dom på syv års fængsel fastslår, at Bagger har begået omfattende økonomisk kriminalitet. Dommen lægger lidt til i forhold til tidligere tilsvarende sager, men imødekommer altså ikke anklagerens krav om ekstra skærpelse.

@BM 02 LEDER TEKST:Nogle politikere har allerede været på banen med det tilbagevendende spørgsmål om domme i økonomiske sager kontra domme i f.eks. volds- og voldtægtssager. Naturligvis skal menneskeliv vægtes højere end penge; men hver enkelt lovovertrædelse må bedømmes på sine egne præmisser, herunder hvilket forsæt lovovertræderen har haft, og hvilke konsekvenser forbrydelsen har fået eller kunne have fået. Det kan meget vel være, at voldsdommene er for lave – de er i øvrigt blevet skærpet under denne regering – men så er det et spørgsmål, der må behandles for sig. Økonomiske forbrydelser rammer ikke kun døde værdier. Kurt Thorsens bedrageri mod PFA kunne eksempelvis have fået fatale konsekvenser for selskabet, dets ansatte og masser af småsparere, hvis det var gået rigtig galt. Når retten i en række sager om bl.a. selskabstømning og bedragerier har idømt forholdsvis hårde fængselsstraffe på seks-syv år, er det ikke kun ud fra et hævnmotiv. Forbrydelserne havde eller kunne have fået alvorlige følger for dem, de ramte, og dommene har forhåbentlig en generalpræventiv virkning.

Det spørgsmål, alle stiller sig, er, hvordan så mange kunne lade sig forblænde af Stein Bagger, som nærmest blev fløjet direkte ind på en toppost uden rigtigt at have bevist, at han kunne noget. Det står klart, at en række mennnesker – medarbejdere, samarbejdspartnere, investorer, bestyrelsesmedlemmer, bankforbindelser og revisorer – har ladet sig besnakke til lyden af klingende mønt. Det må give anledning til selvransagelse; ikke blot hos de berørte, men i hele erhvervslivet.

Ingen kan imidlertid gardere sig hundrede procent mod svindel og humbug. Stein Bagger-sagen har ikke afsløret en generel flosset moral i erhvervslivet, og den giver ikke anledning til nye lovinitiativer. Sagen er ikke, som nogen påstår, et udtryk for tidsånden. Grådighed og selvforblændelse har eksisteret til alle tider. Bagger-sagen er heller ikke et tegn på, at markedsøkonomien har spillet fallit. Tvært­imod viser den, at markedsøkonomien fungerer. Nogle har forregnet sig og glemt den sunde fornuft – og nu må de betale prisen. Et frit samfund er baseret på tillid. Men tilliden bygger på regler, skrevne som uskrevne. Overtræder man dem, bliver man straffet. Det, man undertiden er tilbøjelig til at glemme, er, at et frit samfund kræver, at den enkelte er i stand til at tage ansvar og udvise personlig moral.