Dette er en leder. Den er skrevet af et medlem af vores lederkollegium og udtrykker Berlingskes holdning.

Leder: Jægersoldat-sag uden vindere

Mange står tilbage med skrammer, men værst er det, at soldaternes sikkerhed er bragt i fare.

Den surrealistiske sag om Thomas Rathsacks jægersoldat-bog blev endnu mere bizar med fogedrettens kendelse i går, som ikke imødekom Forsvarets krav om et fogedforbud. På overfladen kan kendelsen opfattes som et nederlag for Forsvaret og en sejr for ytringsfriheden, men kendelsens ordlyd dementerer det sidste, eftersom fogedretten jo i klar tekst anerkender, at der er oplysninger i bogen, som kan skade danske soldaters sikkerhed i Afghanistan. Forløbet tegner et billede af en sag uden vindere, men fuld af tabere:

Dagbladet Politiken står ubetinget tilbage med det største problem. Chefredaktør Tøger Seidenfadens ord i går om, at ytringsfriheden nu har sejret, klinger ualmindeligt hult, for Politikens kamp for ytringsfriheden i sagen er jo sket aldeles uden tanke på det ansvar, som følger med denne frihed. Det er jo netop Politikens kortslutning af hele den retslige proces, som udgør fogedrettens centrale begrundelse for ikke at imødekomme kravet om et fogedforbud. Tilbage står, at Politiken nu har rettens ord for, at man har sendt en udgivelse på gaden, som kan bringe danske soldaters sikkerhed i fare. Det er ikke nogen køn udgang for Politiken, som nu må imødese, hvad den politianmeldelse, Forsvaret indgav allerede i sidste uge, ender med.

Men også det danske forsvar står noget forpjusket tilbage med sin tackling af hele denne sag. Forsvaret har kendt til planerne om bogen længe men valgte først at reagere sent, da bogen omtaltes i pressen. Da reaktionen endelig kom, var den til gengæld overdrevent voldsom; kravet om fogedforbud burde ikke være det første, men det sidste skridt i en sag som denne, som kunne være klaret, hvis Forsvaret havde rykket hurtigt i dialog med forfatter og forlag om de enkeltpassager i bogen, som man finder kan udgøre en fare for danske soldaters liv eller rigets sikkerhed.

Hele fogedretsystemet står også tilbage uden stor ære. Hvis rigets sikkerhed virkelig stod på spil i denne sag, er det kritisabelt, at det skulle tage en uge, fra Forsvaret beslutter sig til at rejse sagen ved Fogedretten, til kendelsen faldt. En periode, der jo gav Politiken lejlighed til at sende bogen på gaden i avisformat. Skal fogedforbud overhovedet give mening i en moderne medieverden, hvor oplysninger spredes i rekordhast via digitale platforme, må der reageres helt anderledes konsekvent i vigtige sager som denne.

Men de største tabere i denne sag er dog de danske – og udenlandske – soldater i Afghanistan, hvis operationer nu ifølge Fogedretten er blevet endnu farligere, takket være ikke mindst Politikens udbredelse af Thomas Rathsacks bog. Soldaterne er til tider blevet glemt i forløbet, hvor mediespin og -stunts har erobret alt for meget af dagsordenen. Det er den dybeste og ulykkeligste konsekvens af denne sag, at den kan gå ud over de udsendte soldater, og det burde give god grund til alvorlig selvransagelse hos samtlige sagens aktører.